În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată

Anglia şi Ţara Galilor

Conținut furnizat de
Anglia şi Ţara Galilor

Introducere

Care sunt taxele aplicabile?

Ce sumă trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce fac după ce plătesc?

Introducere

Somația europeană de plată este o procedură simplificată pentru obținerea de hotărâri judecătorești privind creanțele necontestate în cauzele civile și comerciale transfrontaliere. O cauză transfrontalieră este aceea în care cel puțin una dintre părți își are domiciliul sau reședința obișnuită într-un alt stat membru decât cel în care se află instanța de judecată în fața căreia este introdusă acțiunea.

Care sunt taxele aplicabile?

Plata taxelor judiciare este necesară pentru înaintarea unei cereri de somație europeană de plată. Dacă doriți să plătiți prin card de debit/credit, detaliile relevante ale cardului trebuie furnizate în anexa la „Formularul A – Cerere de somație europeană de plată”.

În cazul în care este necesară executarea silită a cererii, se impune plata unei taxe judiciare suplimentare. Mai multe detalii despre tipurile de proceduri disponibile pot fi găsite în paginile privind executarea silită referitoare la Anglia și Țara Galilor.

Ce sumă trebuie să plătesc?

Taxele judiciare din Anglia și Țara Galilor pot fi consultate în broșura EX50 – Taxe judiciare aplicabile în cadrul instanțelor civile și de familie

Taxa datorată se bazează pe valoarea creanței.

Pentru a facilita consultarea, taxele din tabelul de mai jos sunt valabile începând cu 17 noiembrie 2016. Taxele judiciare fac obiectul modificărilor, astfel încât trebuie întotdeauna să verificați valabilitatea cuantumului unei anumite taxe adresându-vă instanței, reprezentantului dumneavoastră legal și oricăror alte persoane sau organizații implicate. Aceste taxe sunt exprimate în lire sterline (GBP); pentru a calcula echivalentul în euro, conversia trebuie efectuată în ziua în care doriți să depuneți cererea.

1.1 La începerea acțiunilor (inclusiv a celor introduse după acordarea permisiunii de introducere) în vederea recuperării unei sume de bani în cazul în care se solicită suma:

Taxa datorată (£)

(a) Nu depășește 300 £

35 £

(b) Depășește 300 £, dar nu depășește 500 £

50 £

(c) Depășește 500 £, dar nu depășește 1 000 £

70 £

(d) Depășește 1 000 £, dar nu depășește 1 500 £

80 £

(e) Depășește 1 500 £, dar nu depășește 3 000 £

115 £

(f) Depășește 3 000 £, dar nu depășește 5 000 £

205 £

(g) Depășește 5 000 £, dar nu depășește 10 000 £

455 £

(h) Depășește 10 000 £, dar nu depășește 200 000 £

5 % din valoarea creanței

(i) Depășește 200 000 £

10 000 £

Dacă doriți executarea silită a cererii, se percepe o taxă suplimentară.

Trebuie să plătiți o taxă judiciară pentru a introduce o cerere în fața instanței și să plătiți alte taxe judiciare în diferite etape ale cauzei. Puteți beneficia de o „scutire de taxe” (în funcție de situația dumneavoastră personală) ceea ce înseamnă că este posibil să nu fiți nevoit să plătiți o taxă judiciară sau să trebuiască să plătiți doar o parte din aceasta. În orice caz, trebuie să solicitați o scutire separată pentru fiecare taxă datorată pe parcursul procesului în instanță. Așadar, de exemplu, solicitarea unei scutiri la înaintarea primei cereri vă va oferi doar scutirea pentru prima taxă, cea de „introducere”. Motivul pentru aceasta este că circumstanțele dumneavoastră s-ar putea modifica pe parcursul procesului și este posibil să nu mai fiți eligibil pentru scutire într-o etapă ulterioară. În mod alternativ, puteți deveni eligibil pentru o scutire de taxe pe parcursul procesului.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În cazul în care reclamantul nu completează corect detaliile relevante ale cardului de credit sau dacă plata nu se efectuează din anumite motive, instanța competentă va trimite reclamantului formularul B – „Solicitare către reclamant de a completa și/sau de a rectifica o cerere de somație europeană de plată” – prin care solicită furnizarea detaliilor unui card de credit valabil pentru a permite plata taxelor judiciare. Nu se va da curs cererii dacă nu se primește plata corectă.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Plata taxei judiciare se face prin furnizarea detaliilor corecte ale plății către instanță. Inițial, acest lucru ar trebui făcut prin furnizarea detaliilor relevante în „Formularul A – Cerere de somație europeană de plată”.

Plata se face de obicei prin card de debit/credit. Este posibil să nu fie disponibile toate metodele de plată din formularul A la instanța la care se depune cererea. Reclamantul ar trebui să ia legătura cu instanța și să verifice ce metodă de plată poate fi utilizată.

De asemenea, poate fi posibilă efectuarea plății prin telefon, cu un card de credit. Multe instanțe dispun de facilități pentru efectuarea plăților cu cardul în acest mod, dar mai întâi ar trebui contactată instanța competentă pentru a confirma că plata se poate efectua în acest mod.

Plata electronică se poate efectua doar în cazul unei persoane care are adresa în Regatul Unit.

Ce fac după ce plătesc?

Dacă cererea a fost formulată corect, instanța va emite somația europeană de plată (formularul E) adresată pârâtului. O notificare privind emiterea va fi trimisă în același timp reclamantului, împreună cu o chitanță aferentă operațiunii de plată.

Chitanța va avea de obicei dimensiunea 8 x 12 cm și va conține numele instanței și adresa poștală a acesteia în partea de sus și suma plătită, împreună cu data și ora plății în partea de jos.

Pentru mai multe informații, consultați Creanțele transfrontaliere în cadrul Uniunii Europene

Ultima actualizare: 04/05/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.