Taxele judiciare aferente somației europene de plată

Estonia

Conținut furnizat de
Estonia

Introducere

În cazul în care depuneți o cerere privind o somație europeană de plată la o instanță din Estonia, va trebui să plătiți aceeași taxă de stat ca atunci când depuneți o cerere națională. Taxele de stat și alte costuri procedurale sunt reglementate prin Codul de procedură civilă și Legea privind taxele de stat.

Care sunt taxele aplicabile?

Atunci când depuneți cererea, va trebui să plătiți o taxă de stat pentru a acoperi costurile procedurii. În plus, este posibil să trebuiască să suportați costurile aferente comunicării sau notificării actelor de procedură în timpul procedurii (costuri cuprinse între 40 EUR și 70 EUR pentru asistența unui executor judecătoresc în cazul în care documentele sunt comunicate sau notificate în Estonia sau costuri de traducere dacă documentele sunt comunicate sau notificate în străinătate). Nu există alte costuri.

Ce sumă voi avea de plătit?

Dacă depuneți o cerere privind o somație europeană de plată la o instanță din Estonia, taxa de stat pe care va trebui să o plătiți este identică cu cea care ar trebui plătită în cazul unei cereri naționale, și anume 3 % din creanța totală (suma de bani solicitată, adică suma creanței principale și a creanțelor colaterale), dar nu mai puțin de 65 EUR.

În cazul trecerii de la procedura accelerată de somație de plată la o acțiune în justiție obișnuită, va trebui să plătiți o taxă de stat suplimentară egală cu valoarea care nu este acoperită de taxa de stat plătită la depunerea cererii privind procedura accelerată de somație de plată. Cuantumul taxei de stat pe care o plătiți pentru o acțiune depinde de suma de bani pe care o revendicați. De exemplu, va trebui să plătiți o taxă de stat de 100 EUR pentru o creanță de maximum 350 EUR în cadrul unei acțiuni, o taxă de stat de 140 EUR pentru o creanță cuprinsă între 351 EUR și 500 EUR, o taxă de stat de 175 EUR pentru o creanță cuprinsă între 501 EUR și 750 EUR etc. (rate în vigoare începând cu 16 mai 2022).

Ce se întâmplă dacă nu achit taxele judiciare la timp?

Trebuie să plătiți taxa de stat în avans atunci când depuneți cererea. Dacă nu ați plătit taxa de stat, instanța vă va da posibilitatea să o plătiți într-un termen stabilit de aceasta. Dacă nu plătiți taxa de stat în termenul stabilit, instanța vă va respinge cererea.

Dacă depuneți o cerere pentru a trece de la procedura accelerată de somație de plată la o acțiune, acțiunea nu va fi admisă până când nu veți plăti taxa de stat suplimentară pentru acțiune.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Taxele de stat pot fi plătite numai prin transfer bancar. Cardurile de credit nu sunt acceptate. În cazul tuturor plăților destinate a fi efectuate către instanțe, beneficiarul este Ministerul de Finanțe.

În ceea ce privește ordinele de plată destinate unei autorități de stat sau unei fundații înființate de stat, Ministerul de Finanțe trebuie să fie indicat ca beneficiar, alături de numărul de cont curent.

Fiecare autoritate are propriul număr de referință, pe baza căruia Trezoreria va transfera sumele primite către contul autorității relevante din sistemul electronic al Trezoreriei.

Puteți găsi mai multe informații privind conturile pentru taxa de stat și numerele de referință ale instanțelor pe site-ul internet al instanțelor din Estonia.

Ce fac după ce am plătit?

Trebuie să furnizați instanței informațiile care confirmă efectuarea plății taxei de stat, astfel încât aceasta să poată verifica primirea taxei de stat. Aceste informații sunt după cum urmează: numele persoanei care plătește taxa de stat, date privind banca și contul în care taxa de stat a fost plătită, suma plătită și data efectuării plății. Instanța poate verifica recepționarea plății în mod electronic, ceea ce înseamnă că nu trebuie să transmiteți ordinul de plată care confirmă efectuarea plății taxei de stat. Totuși, instanța poate solicita acest ordin de plată, dacă este necesar.

Ultima actualizare: 24/05/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.