Taxele judiciare aferente somației europene de plată

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

Introducere

La introducerea în instanță a unei cereri de somație europeană de plată [formularul Α din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006], persoana fizică sau reprezentantul acesteia trebuie să plătească taxele judiciare corespunzătoare prevăzute în legislația națională. Dacă cererea este introdusă chiar de către reclamant, care nu este reprezentat de un avocat, acesta va fi scutit de plata avansului pentru onorariile avocaților (a se vedea considerentul 26 din regulamentul menționat). Dacă vi se acceptă cererea și se emite somația europeană de plată (formularul E din regulamentul menționat), iar ulterior nu se ridică obiecții și se constată forța executorie a somației (formularul G), veți primi un titlu executoriu și va trebui să plătiți o taxă de timbru, al cărei cuantum diferă în funcție de tipul de cerere (în conformitate cu Codul privind taxa de timbru).

Ce taxe se plătesc?

Atunci când depuneți formularul A, trebuie să plătiți o taxă de timbru (care este aplicat pe cerere, a se vedea Codul privind taxa de timbru) și o taxă judiciară [care este percepută fie pentru achiziționarea timbrului fiscal necesar în cazul exercitării unei căi de atac, fie pentru eliberarea de către Trezorerie a unei chitanțe de plată de tip B, în cazul emiterii electronice; timbrul fiscal sau chitanța de plată, după caz, se depune la dosarul cauzei, a se vedea Legea nr. 3978/1912, astfel cum a fost modificată prin articolul 1 (IC1) din Legea nr. 4093/2012]: 0,8 % din suma solicitată plus taxe parafiscale, dacă suma solicitată este mai mare de 200 EUR. În plus, se plătesc organismelor naționale sume calculate pe baza cuantumului solicitat.

Ce sumă trebuie să plătesc?

Cuantumul taxelor judiciare se calculează pe baza sumei pentru care se solicită emiterea somației, în conformitate cu legislația menționată mai sus.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Instanța nu se va pronunța asupra cererii dumneavoastră de somație europeană de plată sau de executare a unei somații europene de plată care a fost declarată executorie.

Cum plătesc taxele judiciare?

Numai personal, la instanța unde se introduce formularul A sau căreia i se solicită constatarea forței executorii, pe baza formularului G. În prezent, taxele judiciare nu pot fi plătite electronic.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Reclamantul trebuie să depună cererea la instanță.

Ultima actualizare: 12/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.