Taxele judiciare aferente somației europene de plată

Italia

Conținut furnizat de
Italia

Introducere

Ce fel de taxe se plătesc?

Cât va trebui să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce se întâmplă după ce plătesc?

Introducere

Normele privind cheltuielile de judecată sunt stabilite în textul consolidat al actelor cu putere de lege și al normelor administrative privind cheltuielile de judecată cuprinse în Decretul prezidențial nr. 115 din

30 Mai 2002.

Ce fel de taxe se plătesc?

În cadrul acțiunilor civile, fiecare parte suportă costurile aferente propriilor sale acte și costurile actelor necesare acțiunii în cazul în care legea sau instanța dispune că aceste cheltuieli trebuie suportate de partea respectivă (articolul 8 din textul consolidat privind cheltuielile de judecată, Decretul prezidențial nr. 115/2002).

În cadrul acțiunilor civile se percep următoarele taxe:

  • taxa standard;
  • cheltuielile de notificare;
  • taxele pentru eliberarea de copii.

Cât va trebui să plătesc?

Sumele care trebuie plătite sunt stabilite la articolele 13 și 30 din Decretul prezidențial nr. 115/2002 în ceea ce privește taxa standard și, respectiv, avansul forfetar pentru comunicările sau notificările efectuate la cererea grefei.

Taxele pentru eliberarea de copii sunt reglementate de articolul 267 și următoarele din Decretul prezidențial nr. 115/2002 și sunt enumerate în tabelele 6, 7 și 8 anexate la decretul prezidențial menționat.

În conformitate cu articolul 46 din Legea nr. 374/1991 de instituire a justiției de pace, pentru actele și măsurile a căror valoare nu depășește 1 033 EUR nu se plătește decât taxa standard.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În caz de neplată, instanța judecătorească sau societatea însărcinată cu recuperarea acestor creanțe (în acest sens s-a încheiat o convenție cu Equitalia Giustizia s.p.a) va transmite un aviz de plată care cuprinde informațiile necesare pentru regularizarea plății taxei standard (articolul 248 din Decretul prezidențial nr. 115/2002).

În caz de neplată a taxelor pentru eliberarea de copii și a sumei prevăzute la articolul 30 din Decretul prezidențial nr. 115/2002, instanța judecătorească poate refuza primirea actului (articolul 285 din Decretul prezidențial nr. 115/2002).

Cum pot plăti taxele judiciare?

În Italia plata se poate efectua prin intermediul unui cont poștal, al formularului F23 sau al timbrelor care pot fi cumpărate la tutungeriile și magazinele autorizate.

Plățile din străinătate se efectuează prin transfer bancar în contul următor:

BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Ce se întâmplă după ce plătesc?

După efectuarea plății, trebuie să se transmită instanței judecătorești dovada de plată corespunzătoare.

Ultima actualizare: 18/01/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.