Taxele judiciare aferente somației europene de plată

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

Introducere

În conformitate cu articolul 33 din Codul de procedură civilă (Civilprocesa likums), cheltuielile de judecată (tiesāšanās izdevumi) cuprind:

(1) taxele judiciare;

(2) depozitele;

(3) cheltuielile legate de desfășurarea procedurilor.

Ce taxe se plătesc?

Trebuie plătită o taxă de stat pentru o cerere de somație europeană de plată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri europene de somație de plată.

În cadrul procedurilor, partea poate fi, de asemenea, obligată să plătească alte cheltuieli legate de examinarea cauzei către stat (de exemplu, cheltuielile suportate pentru căutarea pârâtului la cererea reclamantului sau cheltuielile pentru transmiterea, eliberarea și traducerea citațiilor și a altor documente ale instanței).

Cât trebuie să plătesc?

În temeiul articolului 34 alineatul (1) punctul (9) din Codul de procedură civilă pentru o cerere de somație europeană de plată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată, taxa de stat este de 2 % din suma datoriei, dar nu poate depăși 500 EUR.

Valoarea cheltuielilor legate de examinarea unei cauze poate varia în funcție de mai mulți factori (de exemplu, modul de transmitere a documentelor, prin poștă sau prin e-mail).

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În cazul în care o cerere nu este însoțită de documentele care confirmă plata taxelor de stat și a altor cheltuieli de judecată în conformitate cu procedura și în cuantumul prevăzut de lege, instanța, în conformitate cu articolul 133 din Codul de procedura civilă, nu va mai da curs cererii și va stabili un termen până la care reclamantul va putea înlătura neregularitățile.

În cazul în care reclamantul înlătură neregularitățile în termenul prevăzut, cererea se consideră ca fiind depusă la data la care aceasta a fost prezentată pentru prima dată în instanță.

În cazul în care reclamantul nu înlătură neregularitățile în termenul stabilit, se consideră că cererea nu a fost depusă și va fi restituită reclamantului.

Restituirea unei cereri reclamantului nu îl împiedică pe acesta să o depună din nou în instanță, în conformitate cu procedurile ordinare prevăzute de lege.

În cazul în care, pentru notificarea actelor, trebuie plătite cheltuieli de judecată, instanța nu va notifica actele decât după achitarea taxei relevante. Cu toate acestea, în cazul în care cheltuielile aferente examinării unei cauze nu sunt plătite în mod benevol către stat înainte de examinarea cauzei, acestea vor fi recuperate în conformitate cu normele generale privind executarea hotărârilor judecătorești.

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Taxe de stat și conturi judiciare (Valsts nodevas un tiesu konti)

Taxa de stat poate fi plătită în contul Trezoreriei de Stat (Valsts kase). Taxa de stat [(articolul 34 din Codul de procedură civilă, cu excepția alineatului (6)] se plătește după cum urmează:

Beneficiar: Trezoreria de Stat

Număr de înregistrare: 90000050138

IBAN: LV55TREL1060190911200

Banca beneficiarului: Trezoreria de Stat

Codul BIC: TRELLV22

Detaliile plății: indicați datele de identificare ale persoanei sau ale cauzei: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare. În cazul în care plata unei taxe de stat se face în numele unei alte persoane, trebuie furnizate informații care permit identificarea persoanei respective: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare.

Taxa de stat pentru cererea de eliberare a unui titlu executoriu sau a unui alt document de executare poate fi plătită în contul Trezoreriei de Stat. Taxa de stat pentru cererea de eliberare a unui titlu executoriu sau a unui alt document de executare [articolul 34 alineatul (6) din Codul de procedură civilă] se plătește după cum urmează:

Beneficiar: Trezoreria de Stat

Număr de înregistrare: 90000050138

IBAN: LV71TREL1060190911300

Banca beneficiarului: Trezoreria de Stat

Codul BIC: TRELLV22

Detaliile plății: indicați datele de identificare ale persoanei sau ale cauzei: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare. În cazul în care plata unei taxe de stat se face în numele unei alte persoane, trebuie furnizate informații care permit identificarea persoanei respective: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare.

Cheltuielile legate de examinarea unei cauze și cheltuielile legate de executarea obligațiilor în urma notificării pot fi plătite în contul administrației instanțelor (Tiesu administrācija). Cheltuielile legate de examinarea unei cauze (articolul 39 din Codul de procedură civilă) și cheltuielile legate de executarea obligațiilor în urma notificării (articolul 406alineatul (3) din Codul de procedură civilă):

Instanțele districtuale (municipale) și instanțele regionale:

Beneficiar: Administrația instanțelor

Număr de înregistrare: 90001672316

IBAN: LV51TREL2190458019000

Banca beneficiarului: Trezoreria de Stat

Codul BIC: TRELLV22

Detaliile plății: „21499”, și indicați datele de identificare ale persoanei sau ale cauzei: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare. În cazul în care plata cheltuielilor legate de examinarea unei cauze se efectuează în numele unei alte persoane, trebuie furnizate informații care permit identificarea persoanei respective: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Atunci când înaintați o cerere în instanță, trebuie să anexați documente care confirmă plata taxelor de stat și a altor cheltuieli de judecată în conformitate cu procedura și în cuantumul prevăzut de lege. Trebuie să plătiți orice cheltuială legată de examinarea cauzei înainte ca examinarea să aibă loc.

Ultima actualizare: 05/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.