NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: bulgarăspaniolăgermanăestonăenglezăfrancezăitalianăletonămaltezăportughezăfinlandeză.
Swipe to change

Taxele judiciare aferente somației europene de plată

Polonia

Conținut furnizat de
Polonia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Introducere

Ce tipuri de taxe judiciare se colectează?

Cât ar trebui să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc la timp?

Cum se plătește o taxă judiciară?

Care sunt pașii următori?

Introducere

Taxele în cadrul acțiunilor civile sunt reglementate prin Legea privind taxele judiciare (în cauzele civile) din 28 iulie 2005 (text consolidat: Monitorul Oficial 2014, punctul 1025). De regulă, se percepe o taxă pentru orice cerere introductivă, inclusiv pentru cererile înaintate în cadrul procedurilor reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată. Legislația poloneză prevede posibilitatea de a depune o cerere de scutire de la plata acestor cheltuieli în textul legii menționate mai sus (Titlul IV - Scutirea de la plata cheltuielilor de judecată).

Ce tipuri de taxe judiciare se colectează?

Taxa aplicabilă în cazul procedurii europene de somație de plată este una proporțională.

Cât ar trebui să plătesc?

Se percepe o taxă proporțională pentru cauzele referitoare la drepturile de proprietate care ajunge la 5 % din valoarea litigiului (adică suma specificată în cererea introductivă); însă aceasta nu poate fi mai mică de 30 PLN sau mai mare de 100 000 PLN. În cazul în care se solicită anularea procedurii europene de somație de plată, se percepe jumătate din taxă.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc la timp?

În temeiul articolului 1262 alineatul (1) din Codul de procedură civilă din 17 noiembrie 1964 (Monitorul Oficial nr. 43, punctul 269, cu modificările ulterioare), instanța nu va lua nicio măsură ca răspuns la un document de procedură pentru care taxa aplicabilă nu a fost achitată. Cu alte cuvinte, taxa trebuie plătită la depunerea documentului de procedură (cererea introductivă) pentru care aceasta este datorată sau, în mod alternativ, trebuie depusă o cerere de scutire de la plata cheltuielilor de judecată.

Consecințele procedurale ale neplății taxelor aferente unui document de procedură sunt prevăzute la articolele 130 și 1302 din Codul de procedură civilă, printre altele.

În temeiul articolului 130 din Codul de procedură civilă, dacă documentul de procedură (inclusiv cererea introductivă) nu poate fi prelucrat ca urmare a neplății taxei, președintele instanței solicită părții să efectueze această plată în termen de o săptămână, în caz contrar documentul de procedură se returnează. În cazul în care documentul de procedură a fost depus de o persoană care locuiește în străinătate și nu are un reprezentant desemnat în Polonia, președintele instanței va specifica un termen de cel puțin o lună pentru plata taxei. Dacă taxa nu este plătită în termenul specificat, documentul de procedură se returnează părții. Dacă taxa este plătită în termenul specificat, documentul de procedură produce efecte juridice de la data depunerii.

În temeiul articolului 1302 din Codul de procedură civilă, un document de procedură depus de un avocat sau un avocat specializat în brevete pentru care nu s-a efectuat plata taxei se returnează fără o solicitare de plată dacă taxa este fixă sau proporțională cu valoarea litigiului, conform precizării părții. Totuși, dacă taxa pentru documentul de procedură este plătită în termen de o săptămână de la comunicarea sau notificarea deciziei de returnare a documentului, documentul produce efecte juridice începând cu data la care a fost depus.

Cum se plătește o taxă judiciară?

Modalitățile de plată a taxelor judiciare în cauzele civile sunt reglementate prin Ordinul ministrului justiției din 31 ianuarie 2006 de stabilire a modalităților de plată a taxelor judiciare în cauzele civile (Monitorul Oficial nr. 27, punctul 199), prin care se pune în aplicare legislația pentru Legea privind taxele judiciare (în cauzele civile) menționată anterior.

Taxele judiciare în cauzele civile se pot plăti prin mijloace fără numerar în contul curent al instanței competente (detaliile contului se pot obține direct de la instanță sau de pe site-ul web al acesteia sau de pe site-ul Ministerului Justiției), direct la casieria instanței sau sub forma timbrelor judiciare care pot fi achiziționate de la casieria instanței.

Care sunt pașii următori?

Odată ce taxele au fost achitate și eventualele nereguli soluționate, instanța va emite o somație europeană de plată.

Ultima actualizare: 03/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.