Taxele judiciare aferente somației europene de plată

România

Conținut furnizat de
România

Introducere

Ce fel de taxe se plătesc?

Cât va trebui să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce se întâmplă după ce plătesc?

Introducere

Procedura somației europene de plată este reglementată de Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată.

Cu privire la sistemul taxelor judiciare de timbru precizăm că acesta este reglementat de Ordonanța de urgență nr. 80/2013, în vigoare de la 26.06.2013. Acest act normativ a fost adoptat ca urmare a modificării cadrului legal de desfășurare a procesului civil prin adoptarea Codului de procedură civilă, precum și punerea în aplicare a noilor instituții adoptate prin Codul civil.

Taxele judiciare de timbru sunt datorate de către toate persoanele fizice și juridice și reprezintă plata serviciilor prestate de către instanțele judecătorești, precum și de către Ministerul Justiției și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Taxele judiciare de timbru se pot plăti, în România, în sistem on-line, însă până în prezent un sistem electronic de plată nu este funcțional.

Ce fel de taxe se plătesc?

Taxele judiciare de timbru se datorează atât pentru judecata în primă instanță, cât și pentru exercitarea căilor de atac, în condițiile prevăzute de lege.

Persoanele fizice pot beneficia, la cerere, de reduceri, scutiri și eșalonări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condițiile Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele juridice pot beneficia de facilități la plata taxelor judiciare de timbru în condițiile art. 42 alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2013.

Cât va trebui să plătesc?

În stadiul actual al legislației taxa judiciară de timbru pentru introducerea cererii de somație europeană de plată se stabilește potrivit art. 3 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2013 astfel:

  1. până la valoarea de 500 lei - 8%, dar nu mai puțin de 20 lei;
  2. între 501 lei și 5.000 lei - 40 lei + 7% pentru ce depășește 500 lei;
  3. între 5.001 lei și 25.000 lei - 355 lei + 5% pentru ce depășește 5.000 lei;
  4. între 25.001 lei și 50.000 lei - 1.355 lei + 3% pentru ce depășește 25.000 lei;
  5. între 50.001 lei și 250.000 lei - 2.105 lei + 2% pentru ce depășește 50.000 lei;
  6. peste 250.000 lei - 6.105 lei + 1% pentru ce depășește 250.000 lei.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 taxa judiciară de timbru se plătește anticipat. Dacă până la termenul prevăzut de lege sau stabilit de instanță reclamantul nu îndeplinește obligația de plată a taxei, cererea va fi anulată ca netimbrată sau, după caz, va fi soluționată în limitele în care taxa judiciară de timbru s-a plătit în mod legal. De asemenea, în situația în care cererea de acordare a facilităților la plata taxei judiciare de timbru a fost respinsă, iar reclamantul nu a achitat în termenul stabilit de instanță taxa de timbru datorată și nu a depus la dosar dovada plății, instanța procedează la anularea cererii ca netimbrată.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru", al unității administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reședința ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operațiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.

Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reședința ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plătește în contul bugetului local al unității administrativ teritoriale în care se află sediul instanței la care se introduce acțiunea sau cererea.

Taxele judiciare de timbru pot fi plătite în numerar la Direcțiile de Taxe și Impozite ale unității administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reședința sau în care persoana juridică își are sediul.

Totodată, taxele judiciare de timbru pot fi plătite prin virament bancar și în sistem on-line.

Până în prezent, în România, nu a fost implementat un sistem de plată electronică al taxelor judiciare de timbru, deși această modalitate este prevăzută de lege.

Ce se întâmplă după ce plătesc?

Chitanța de plată a taxelor judiciare de timbru, eliberată în cazul plăților efectuate în numerar sau ordinul de plată se depune odată cu înregistrarea cererii de chemare în judecată.

Chitanțele sau după caz, ordinele de plată privind taxele judiciare de timbru nu au un format standard, fiind eliberate în forma acceptată de unitatea la care se face plata.

În cazul în care taxa judiciară de timbru este plătită după ce reclamantul a primit comunicarea instanței în acest sens, acesta trebuie să depună la dosarul cauzei dovada plătii taxei în termen de 10 zile de la primirea comunicării.

Depunerea dovezii de plata a taxei de timbru se poate realiza personal la sediul instanței sau prin poștă cu indicarea numărului de dosar (numărul cauzei) pentru care plata a fost făcută, numărul de dosar fiind menționat în comunicarea pe care instanța o trimite părții.

Ultima actualizare: 09/09/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.