În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată

Scoţia

Conținut furnizat de
Scoţia

Introducere

Ce taxe se aplică?

Cât va trebui să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce se întâmplă după ce plătesc?

Introducere

În Scoția, taxele judiciare aplicabile somațiilor europene de plată sunt reglementate prin:

  • Ordonanța din 2018 privind taxele judiciare aplicabile în cadrul Sheriff Courts, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de modificare din 2018 privind taxele judiciare aplicabile în cadrul Sheriff Courts.

Anexa 2 partea a II-a punctul 6 se aplică somațiilor europene de plată începând cu 1 aprilie 2019.

Anexa 3 partea a II-a punctul 6 se aplică somațiilor europene de plată începând cu 1 aprilie 2020.

Aceste taxe nu pot fi plătite electronic.

Ce taxe se aplică?

Pentru a depune la instanță o cerere de somație europeană de plată (formularul A) în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1896/2006, este necesar să plătească o taxă care acoperă întreaga procedură judiciară.

În mod normal, nu este necesară reprezentarea de către un avocat consultant (solicitor), iar taxa judiciară nu include eventualele onorarii percepute de acesta și nici costul notificării sau comunicării actelor pârâtului.

Nu există o taxă pentru depunerea unei declarații de opoziție prin completarea formularului F.

Cât va trebui să plătesc?

Taxa pentru depunerea în instanță a unei cereri de somație europeană de plată este de 129 GBP.

În conformitate cu articolul 8 din ordonanța din 2018 privind taxele judiciare aplicabile în cadrul Sheriff Courts - instrumentul legislativ 2018/481, astfel cum a fost modificat - o parte poate beneficia de scutirea de la plata taxei, de exemplu dacă are dreptul la anumite prestații publice, sau poate beneficia de asistență judiciară în materie civilă.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În conformitate cu punctul 3 din ordonanța din 2018 privind taxele judiciare aplicabile în cadrul Sheriff Courts - instrumentul legislativ 2018/481, astfel cum a fost modificat - instanța nu acceptă cererea și nu este obligată să acționeze dacă taxa nu este achitată.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Taxele judiciare pot fi plătite:

  • prin cec către The Scottish Courts and Tribunals Service (Serviciul „Instanțe judecătorești” din Scoția)
  • prin card de debit sau de credit; vă rugăm să verificați ce tipuri de card sunt acceptate de instanța competentă și dacă plata poate fi efectuată prin telefon.
  • prin ordin poștal către The Scottish Courts and Tribunals Service (Serviciul „Instanțe judecătorești” din Scoția)
  • în numerar; vă recomandăm să nu efectuați plăți în numerar prin poștă.

Ce se întâmplă după ce plătesc?

Instanța acceptă depunerea documentelor prin completarea formularului A din Regulamentul UE nr. 1896/2006, precum și plata taxei judiciare. Documentele și plata ar trebui depuse la instanță sau trimise acesteia în același timp. Ca următor pas din cadrul procedurii, instanța îi va preda sau îi va trimite pârâtului formularul B, C, D sau E. Nu este necesar să se facă dovada plății.

Ultima actualizare: 03/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.