Taxele judiciare aferente somației europene de plată

Slovacia

Conținut furnizat de
Slovacia

Introducere

Care sunt taxele aplicabile?

Ce sumă voi avea de plătit?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce fac după ce plătesc?

Introducere

Legea nr. 71/1992 privind taxele judiciare și taxele pentru extrasele din cazierul judiciar, cu modificările ulterioare.

Taxele judiciare pot fi plătite prin card de debit sau de credit, prin transfer bancar sau la sucursala unei bănci străine.

Care sunt taxele aplicabile?

Taxele judiciare sunt exigibile în temeiul articolului 1 din Legea nr. 71/1992 privind taxele judiciare și taxele pentru extrasele din cazierul judiciar, cu modificările ulterioare, pentru acte individuale sau acțiuni în justiție desfășurate la propunerea autorităților administrației judiciare și a procurorilor și ca acte ale acestora și sunt enumerate în baremul taxelor judiciare și al taxelor pentru extrasele din cazierul judiciar, care constituie o anexă la legea menționată.

De asemenea, se percep taxe pentru procedurile și actele desfășurate în lipsa unei propuneri în beneficiul plătitorului taxei dacă sunt menționate în mod expres în barem.

Ce sumă voi avea de plătit?

Cuantumul taxelor este menționat în barem ca procent din baza taxei sau ca sumă fixă. Dacă se stabilește cuantumul taxei pentru o procedură, aceasta înseamnă o procedură în fața unei singure instanțe. Se plătește o taxă cu același cuantum dacă se exercită o cale de atac în aceeași cauză.

În cazul depunerii unei petiții de începere a unei proceduri europene de somație de plată, cu excepția cazului în care se stabilește un cuantum special, taxa este de 6 % din costul (plata) obiectului procedurii sau valoarea obiectului litigiului, dar nu mai puțin de 16,50 EUR. Aceeași taxă se aplică și în cazul depunerii unei obiecții.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Dacă nu s-a plătit taxa datorată la depunerea unei plângeri, a unei petiții de începere a unei proceduri, a unei căi de atac sau a unei plângeri în vederea casării, instanța solicită plătitorului să achite taxa într-un termen pe care îl stabilește, în general, în termen de zece zile de la primirea cererii; dacă taxa nu este plătită în termenul prevăzut, în ciuda solicitării, instanța va suspenda procedura. Plătitorul taxei trebuie să fie informat în cadrul procedurii de depunere a cererii despre consecințele neplății taxei.

Instanța nu suspendă procedura din cauza neplății taxei dacă:

  1. a început deja procedura;
  2. domeniul de aplicare al plângerii sau al petiției a fost extins sau s-a depus o cerere reconvențională sau o petiție în aceeași cauză după începerea procedurii;
  3. solicită plata taxei într-un cuantum care intră în contradicție cu textul legii menționate;
  4. obligația de plată a plătitorului taxei a apărut ca urmare a depunerii unei petiții pentru dispunerea unor măsuri de urgență;
  5. o cerere de scutire de la plata taxei a fost depusă în termenul de plată a taxei judiciare, iar instanța a admis cererea; dacă instanța acordă doar o scutire parțială, aceasta va solicita plătitorului taxei să plătească cuantumul taxei judiciare neacoperit de scutire.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Taxele percepute de instanțe, de autoritățile administrației judiciare și de procurori se pot plăti în numerar, prin card de debit sau de credit, prin mandat poștal sau transfer bancar sau la sucursala unei bănci străine. Taxele se plătesc în numerar, prin card de debit sau de credit sau prin transfer bancar sau la sucursala unei bănci străine folosind echipamentele tehnice ale unei entități juridice deținute în totalitate de stat care este un operator de sistem, dacă organismul competent a îndeplinit cerințele în acest sens. Taxele pot fi plătite în numerar în cazul în care instanțele, autoritățile administrației judiciare și procurorii au instituit condițiile necesare în acest sens și cu condiția ca taxa pe cauză să nu depășească 300 EUR, cu excepția taxei de la punctul 17 (în cauzele ce țin de registrul comerțului), care poate fi plătită în numerar, chiar dacă depășește 300 EUR. Dacă instanța, autoritatea administrației judiciare și procurorul sunt integrate în sistemul central de evidență a taxelor, taxele plătite prin mandat poștal, card de debit sau de credit, transfer bancar sau la sucursala unei bănci străine sunt plătite în contul operatorului de sistem.

Ce fac după ce plătesc?

Remiterea plății poate fi confirmată prin documente de plată standard utilizate în tranzacțiile obișnuite, în funcție de metoda de plată, și anume chitanță, mandat poștal, extras de cont etc.

Ultima actualizare: 27/02/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.