Taxele judiciare aferente somației europene de plată

Slovenia

Conținut furnizat de
Slovenia

Introducere

Ce taxe se aplică?

Cât va trebui să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

Taxele judiciare aplicabile procedurii europene de somație de plată sunt stabilite în Legea privind taxele judiciare (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia, nr. 37/08, nr. 97/10, nr. 63/13, nr. 58/14 – decizie a Curții Constituționale, 19/15 – decizie a Curții Constituționale, 30/16 și 10/17 – ZPP-E; Legea de modificare și completare a Codului de procedură civilă, denumit în continuare: ZST-1) ca normă generală care reglementează taxele judiciare.

ZST-1 (articolul 6) constituie temeiul juridic pentru plata taxelor judiciare în numerar, pe cale electronică sau cu alte mijloace de plată valabile, inclusiv în ceea ce privește plata taxelor în cadrul procedurii europene de somație de plată. În practică, taxele judiciare pot fi plătite pe cale electronică prin intermediul serviciilor de plată online ale diferitelor bănci.

Ce taxe se aplică?

Pentru întreaga procedură europeană de somație de plată se aplică o taxă judiciară unică. Taxa judiciară trebuie să fie achitată de către reclamant, iar plata trebuie să fie efectuată la data depunerii în instanță a cererii de somație europeană de plată.

Cât va trebui să plătesc?

În cadrul procedurii europene de somație de plată, cuantumul taxelor judiciare care trebuie plătite de solicitant la depunerea cererii în instanță depinde de valoarea obiectului litigiului.

Coeficientul aplicat la calcularea acestei taxe este de 1,2 (numărul 1301 din baremul taxelor prevăzut de ZST-1), iar taxele se calculează conform tabelulului de la articolul 16 din ZST-1. Dat fiind că numărul claselor de valoare este foarte mare, acestea nu pot fi menționate în detaliu în această etapă.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În cazul în care solicitantul nu plătește taxa judiciară în timp util, instanța execută totuși procedura, iar taxa judiciară poate face obiectul unei recuperări silite, dacă acest lucru este necesar.

Cum pot plăti taxele judiciare?

ZST-1 (articolul 6) constituie temeiul juridic pentru plata taxelor judiciare în numerar, pe cale electronică sau cu alte mijloace de plată valabile, inclusiv în ceea ce privește plata taxelor în cadrul procedurii europene de somație de plată.

În practică, taxele judiciare pot fi plătite pe cale electronică, prin intermediul serviciilor de plată online ale diferitelor bănci, putând fi achitate și în mod direct, prin intermediul prestatorilor de servicii de plată sau la casa instanței (în numerar sau la terminalele punct de vânzare - POS).

Pentru efectuarea de plății electronice, fiecare bancă dispune de propriul serviciu de plată online.

Debitorul are posibilitatea de a achita în avans taxele judiciare, și anume la momentul depunerii în instanță a cererii de deschidere a unei proceduri, sau de a depune mai întâi o cerere în instanță, urmând să aștepte ca aceasta să îi adreseze un ordin de plată în care să menționeze, pe lângă cuantumul taxelor judiciare datorate, și celelalte informații necesare pentru efectuarea plății.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Dacă debitorul a achitat taxele judiciare indicând în mod corespunzător numărul de referință (pe care instanța trebuie să-l comunice debitorului în ordinul de plată a taxei judiciare), acesta nu este obligat să furnizeze instanței dovada plății. În acest caz, instanța este informată cu privire la efectuarea plății prin intermediul unui sistem bancar electronic special (UJPnet), în cadrul căruia menționarea numărului de referință exact are o importanță decisivă pentru identificarea plății corespunzătoare.

În schimb, dacă taxa judiciară a fost plătită fără să se fi indicat numărul de referință adecvat, debitorul trebuie să prezinte instanței dovada plății. Nu se prevăd condiții de formă speciale în ceea ce privește valabilitatea acestei dovezi. Pe baza dovezii, instanța verifică, după caz, plata taxei judiciare în aplicația UJPnet (în special în cazul în care taxa judiciară nu este achitată la casieria instanței).

Ultima actualizare: 02/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.