NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini suedeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: cehădanezăgermanăestonăgreacăenglezăfrancezămaltezăpolonăslovenăfinlandeză.
Swipe to change

Taxele judiciare aferente somației europene de plată

Suedia

Conținut furnizat de
Suedia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Introducere

Care sunt taxele aplicabile?

Cât trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

Normele aplicabile în Suedia privind taxa pentru cererea de somație europeană de plată sunt reprezentate de:

Legea (2008:879) privind somația europeană de plată 5 § Solicitantul unei somații europene de plată trebuie să plătească o taxă aferentă cererii. Guvernul poate emite reglementări cu privire la valoarea taxei.

Taxa aferentă cererii trebuie plătită în avans.

Dacă solicitantul nu respectă dispoziția de plată a taxei aferente cererii, aceasta din urmă va fi respinsă.

Regulamentul (2008:892) privind somația europeană de plată 3 § La plata taxei aferente cererii, solicitantul trebuie să indice codul numeric personal al pârâtului sau numărul de înregistrare al organizației.

Este posibilă efectuarea plății în format electronic către Autoritatea suedeză de executare silită, folosind detaliile contului specificat.

Care sunt taxele aplicabile?

Dacă solicitați o somație europeană de plată în Suedia, trebuie să plătiți o taxă aferentă cererii. Taxa aferentă cererii trebuie plătită în avans. Aceasta înseamnă că taxa aferentă cererii trebuie să fi fost plătită pentru ca Autoritatea suedeză de executare silită să înceapă prelucrarea cererii de somație europeană de plată. Plata se face în momentul depunerii cererii în cadrul formularului A. După depunerea cererii, veți primi o dispoziție din partea Autorității suedeze de executare silită care conține informații despre modalitatea de plată a taxei aferente cererii. Nu veți primi o astfel de dispoziție dacă ați anexat deja la cerere dovada conform căreia taxa aferentă cererii a fost plătită în contul Autorității suedeze de executare silită.

Cât trebuie să plătesc?

În prezent, trebuie să plătiți o taxă aferentă cererii de 300 SEK.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Dacă taxa aferentă cererii nu este plătită la timp, cererea va fi respinsă înainte de a fi prelucrată.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Puteți plăti taxa aferentă cererii de somație europeană de plată utilizând detaliile contului de mai jos. Specificați numărul cauzei, codul numeric personal al pârâtului sau numărul de înregistrare al organizației ca informații la efectuarea plății:

  • Plus giro: 95 59 39-4
  • IBAN: SE50 9500 0099 6034 0955 9394
  • BIC: NDEASESS

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Nu trebuie să faceți nimic după ce ați plătit la termen taxa aferentă cererii. Autoritatea suedeză de executare silită monitorizează primirea plății. Odată ce plata a fost înregistrată în contabilitate, Autoritatea suedeză de executare silită începe prelucrarea cererii dumneavoastră de somație europeană de plată.

Ultima actualizare: 09/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.