Taxele judiciare aferente somației europene de plată

Suedia

Conținut furnizat de
Suedia

Introducere

Normele aplicabile în Suedia privind taxa pentru cererea de somație europeană de plată sunt reprezentate de:

Legea (2008:879) privind somația europeană de plată [Lag (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande] 5 § Solicitantul unei somații europene de plată trebuie să plătească o taxă aferentă cererii. Guvernul poate emite reglementări cu privire la valoarea taxei.

Taxa aferentă cererii trebuie plătită în avans.

Dacă solicitantul nu respectă dispoziția de plată a taxei aferente cererii, aceasta din urmă va fi respinsă.

Regulamentul (2008:892) privind somația europeană de plată [Förordning (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande] 3 § La plata taxei aferente cererii, solicitantul trebuie să indice codul numeric personal al pârâtului sau numărul de înregistrare al organizației.

Care sunt taxele aplicabile?

Dacă solicitați o somație europeană de plată în Suedia, trebuie să plătiți o taxă aferentă cererii. Taxa aferentă cererii trebuie plătită în avans. Aceasta înseamnă că taxa aferentă cererii trebuie să fi fost plătită pentru ca Autoritatea suedeză de executare silită (Kronofogdemyndigheten) să înceapă prelucrarea cererii de somație europeană de plată. După depunerea cererii, veți primi o dispoziție din partea Autorității suedeze de executare silită care conține informații despre modalitatea de plată a taxei aferente cererii.

Cât trebuie să plătesc?

În prezent, trebuie să plătiți o taxă aferentă cererii de 300 SEK.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Dacă taxa aferentă cererii nu este plătită la timp, cererea va fi respinsă înainte de a fi prelucrată.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Nu plătiți taxa aferentă cererii în avans. Așteptați mai întâi să primiți o scrisoare de la Autoritatea suedeză de executare silită cu detalii despre cum puteți efectua plata.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Nu trebuie să faceți nimic după ce ați plătit la termen taxa aferentă cererii. Autoritatea suedeză de executare silită monitorizează primirea plății. Odată ce plata a fost înregistrată în contabilitate, Autoritatea suedeză de executare silită începe prelucrarea cererii dumneavoastră de somație europeană de plată.

Ultima actualizare: 05/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.