Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Získajte všetky informácie o poplatkoch, dostupných prostriedkoch úhrady, opatreniach po vykonaní platby atď. pri použití európskeho konania o platobnom rozkaze v každom členskom štáte.

Chystáte sa využiť konanie o európskom platobnom rozkaze? Ak áno, informujte sa o súdnych poplatkoch, ktoré je potrebné uhradiť. Všetky informácie týkajúce sa poplatkov, možných spôsobov úhrady a postupov po uhradení poplatkov atď. nájdete po kliknutí na jednu z vlajok uvedených na pravej strane.

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.