Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Malta

Autor obsahu
Malta
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Úvod

Aké poplatky sa uplatňujú?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky v stanovených lehotách?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Poplatky, ktoré sa v tomto konaní uplatňujú, sa stanovujú v článku 1 ods. 2, článku 2 a článku 13 ods. 1 sadzobníka B kapitoly 12 maltského organizačného a občianskeho súdneho poriadku.

Súdne poplatky nemožno uhradiť elektronicky.

Aké poplatky sa uplatňujú?

Úhrada poplatkov sa vyžaduje v súvislosti s týmito tlačivami:

Tlačivo A – Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu

Tlačivo D – Rozhodnutie o odmietnutí návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu

Tlačivo E – Európsky platobný rozkaz

Tlačivo F – Odpor proti európskemu platobnému rozkazu

Tlačivo G – Vyhlásenie vykonateľnosti

Koľko mám zaplatiť?

Tlačivo A – Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu: súdny poplatok vo výške 30,00 EUR a 7,20 EUR za každé oznámenie odporcovi alebo odporcom a žiadateľovi v prípade tlačiva D alebo E

Tlačivo F – Odpor proti európskemu platobnému rozkazu: súdny poplatok vo výške 30,00 EUR a 7,20 EUR za každé oznámenie žiadateľovi

Tlačivo G – Vyhlásenie vykonateľnosti: súdny poplatok vo výške 20,00 EUR

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky v stanovených lehotách?

Tlačivo možno spracovať len po uhradení poplatkov.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Súdne poplatky možno uhradiť na tento účet:

Názov majiteľa účtu

CASHIER MALTA GOVERNMENT

IBAN (medzinárodné číslo bankového účtu)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Kód národnej banky

KÓD BANKY 01100

Číslo účtu

40001EUR-CMG5-001-H

Kód BIC/SWIFT

MALTMTMT

Názov banky

CENTRAL BANK OF MALTA (CENTRÁLNA BANKA MALTY)

Adresa banky

CASTILLE PLACE
VALLETTA
MALTA

Mena účtu

EURO

Čo mám urobiť po zaplatení?

Musíte predložiť potvrdenie o zaplatení vydané bankou, v ktorej sa daná transakcia vykonala.

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.