Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Postopkovna uredba, ki ureja uporabo postopka za evropski plačilni nalog na Cipru, je postopkovna uredba iz leta 2008 o postopku za evropski plačilni nalog (7/2008), ki je začela veljati 12. junija 2008.

Katere sodne takse je treba plačati?

Člen 25 navedene postopkovne uredbe določa, da sodne takse ne smejo biti višje od sodnih taks, ki se zaračunajo za redni civilni postopek v skladu z ustreznim cenikom, kakor je določen v obrazcu H iz Priloge VIII (naveden spodaj).

Koliko moram plačati?

Glej odgovor na vprašanje 2.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če sodne takse niso plačane, vaša vloga za evropski plačilni nalog ne bo obravnavana.

Kako lahko plačam sodne takse?

Sodne takse se lahko plačajo prek ciprske centralne banke.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Ko centralna banka okrožnemu sodišču potrdi, da je prejela nakazilo dobropisa, se zadeva predloži pristojnemu sodniku, ki, če so pogoji izpolnjeni, odredi izvršitev evropskega plačilnega naloga.

PRILOGA VIII

SODNE TAKSE

Obrazec H

Člen 25(2)

postopkovne uredbe iz leta 2008 o postopku za evropski plačilni nalog

Postavka

Upravna taksa (EUR)

(a) kadar zahtevani znesek ali vrednost spora

presega 100 EUR, vendar ne presega 500 EUR

17,00

(b) kadar zahtevani znesek ali vrednost spora

presega 500 EUR, vendar ne presega 2 000 EUR

31,00

(c) kadar zahtevani znesek ali vrednost spora

presega 2 000 EUR, vendar ne presega 10 000 EUR

48,00

(d) kadar zahtevani znesek ali vrednost spora

presega 10 000 EUR, vendar ne presega 50 000 EUR

94,00

(e) kadar zahtevani znesek ali vrednost spora

presega 50 000 EUR, vendar ne presega 100 000 EUR

154,00

(f) kadar zahtevani znesek ali vrednost spora

presega 100 000 EUR, vendar ne presega 500 000 EUR

256,00

(g) kadar zahtevani znesek ali vrednost spora

presega 500 000 EUR, vendar ne presega 2 000 000 EUR

342,00

(h) kadar zahtevani znesek ali vrednost spora

presega 2 000 000 EUR

427,00

Če se znesek, ki ga vložnik zahteva, po vložitvi tožbe poveča, se plača razlika v taksah.

Če se vrednost spora poveča zaradi vložitve nasprotne tožbe, razliko v taksah plača toženec (stranka, ki je vložila nasprotno tožbo).

Zadnja posodobitev: 11/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.