Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom

Anglija in Wales

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Evropski plačilni nalog je poenostavljeni postopek za pridobivanje sodnih odločb o nespornih zahtevkih v čezmejnih civilnih in gospodarskih zadevah. V čezmejnih zadevah ima vsaj ena od strank stalno ali običajno prebivališče v državi članici, ki ni država članica sodišča, kjer je vložena tožba.

Katere sodne takse je treba plačati?

Za vložitev vloge za evropski plačilni nalog je treba plačati sodno takso. Če želite takso plačati z debetno/kreditno kartico, morate ustrezne podatke o kartici navesti v dodatku k obrazcu A „Vloga za evropski plačilni nalog“.

Če je potrebna izvršba zahtevka, je treba plačati dodatno sodno takso. Več podrobnosti o vrstah razpoložljivih postopkov je na voljo na strani Postopki za izvrševanje sodnih odločb – Anglija in Wales.

Koliko moram plačati?

Sodne takse v Angliji in Walesu so na voljo v zloženki EX50 – Sodne takse v civilnopravnih in družinskih zadevah.

Taksa temelji na vrednosti zahtevka.

Takse v spodnji tabeli veljajo od 17. novembra 2016. Sodne takse se lahko spremenijo, zato preverite pri sodišču, pravnem zastopniku ali kateri koli drugi fizični ali pravni osebi, vpleteni v postopek, ali ti zneski še vedno veljajo. Te takse so v britanskih funtih (GBP), za izračun protivrednosti v EUR se uporabi preračun na dan vložitve vloge.

1.1 Na začetku postopka (vključno s postopki, ki se začnejo po pridobitvi dovoljenja za začetek postopka) za izterjavo denarnega zneska v naslednjih vrednostih:

Plačljiva taksa (v GBP)

(a) ne presega 300 GBP

35 GBP

(b) presega 300 GBP, vendar ne presega 500 GBP

50 GBP

(c) presega 500 GBP, vendar ne presega 1 000 GBP

70 GBP

(d) presega 1 000 GBP, vendar ne presega 1 500 GBP

80 GBP

(e) presega 1 500 GBP, vendar ne presega 3 000 GBP

115 GBP

(f) presega 3 000 GBP, vendar ne presega 5 000 GBP

205 GBP

(g) presega 5 000 GBP, vendar ne presega 10 000 GBP

455 GBP

(h) presega 10 000 GBP, vendar ne presega 200 000 GBP

5 % vrednosti zahtevka

(i) presega 200 000 GBP

10 000 GBP

Če se zahteva izvršba zahtevka, je treba plačati dodatno takso.

Sodna taksa se plača za vložitev vloge pri sodišču in nato na različnih stopnjah postopka v zadevi. Lahko ste upravičeni do oprostitve plačila sodne takse (odvisno od vaših osebnih okoliščin), kar pomeni, da vam ni treba plačati sodne takse ali pa jo morate plačati le delno. Vendar pa morate posebej zaprositi za oprostitev plačila za vsako posamezno takso, ki jo je treba plačati v sodnem postopku. Če na primer zaprosite za oprostitev plačila takse ob prvi vlogi, velja morebitna oprostitev samo za plačilo te prve takse za začetek postopka. To pa zato, ker se lahko vaše osebne okoliščine med postopkom spremenijo in tako morda pozneje niste več upravičeni do oprostitve. Lahko pa se zgodi, da postanete upravičeni do oprostitve med samim postopkom.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če ne izpolnite pravilno podatkov o kreditni kartici ali če plačilo iz katerega drugega razloga ne more biti izvedeno, bo sodišče, ki obravnava zadevo, z obrazcem B „Poziv tožeči stranki za dopolnitev in/ali popravek vloge za evropski plačilni nalog“ od vas zahtevalo predložitev podatkov o veljavni kreditni kartici, da se omogoči plačilo sodnih taks. Če pravilno plačilo ni prejeto, se vloga ne bo nadalje obravnavala.

Kako lahko plačam sodne takse?

Plačilo sodne takse se opravi tako, da se sodišču zagotovijo pravilni plačilni podatki. To se stori z navedbo potrebnih podatkov na obrazcu A „Vloga za evropski plačilni nalog“.

Plačilo se običajno izvede z debetno/kreditno kartico. Ni nujno, da so na sodišču, pri katerem se vloga vloži, na voljo vse metode plačila iz obrazca A. Tožeča stranka se mora obrniti na sodišče in preveriti, kateri način plačila se lahko uporabi.

Plačilo s kreditno kartico je mogoče tudi prek telefona. Številna sodišča imajo opremo za sprejemanje plačil s karticami na ta način, vendar je treba najprej pri ustreznem sodišču preveriti, ali je tak način plačila mogoč.

Možnost elektronskega plačila je na voljo samo za osebe, ki imajo naslov v Združenem kraljestvu.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Če je bila vloga pravilno vložena, sodišče toženi stranki izda evropski plačilni nalog (obrazec E). Istočasno se tožeči stranki pošlje obvestilo o izdaji evropskega plačilnega naloga, skupaj s potrdilom o prejemu plačila.

Potrdilo o prejemu plačila je običajno velikosti 8 x 12 cm. Na vrhu sta navedena ime sodišča in njegov poštni naslov, na dnu pa so navedeni plačani znesek ter datum in čas plačila.

Za več informacij glej čezmejni zahtevki v Evropski uniji.

Zadnja posodobitev: 04/05/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.