Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija

Uvod

Ob vložitvi vloge za evropski plačilni nalog na sodišču v Estoniji boste morali plačati državno takso v isti višini, kot če bi vložili nacionalno vlogo. Državne takse in druge stroške postopka urejata kodeks o civilnem postopku in zakon o državnih taksah.

Katere sodne takse je treba plačati?

Ob vložitvi vloge boste morali plačati državno takso, ki zajema stroške postopka. Poleg tega boste morda nosili stroške vročitve procesnih aktov med postopkom (stroški v višini 40–70 EUR za storitev sodnega uradnika, če se dokumenti vročijo v Estoniji, ali stroški prevajanja, če se vročijo v tujini). Drugih stroškov ni.

Koliko moram plačati?

Ob vložitvi vloge za evropski plačilni nalog na sodišču v Estoniji boste morali plačati državno takso v isti višini, kot če bi vložili nacionalno vlogo, tj. v višini 3 % celotne terjatve (znesek zahtevanega denarja, tj. znesek glavne in stranske terjatve), vendar ne manj kot 65 EUR.

Za spremembo skrajšanega postopka za plačilni nalog v standardni sodni postopek boste morali plačati dodatno državno takso v višini, ki ni zajeta v državni taksi, ki ste jo plačali ob vložitvi vloge za skrajšani postopek za plačilni nalog. Višina državne takse, ki jo boste plačali za sodni postopek, je odvisna od zneska, ki ga terjate. Na primer, za terjatev do 350 EUR v sodnem postopku boste morali plačati državno takso v višini 100 EUR, za terjatev od 351 do 500 EUR državno takso v višini 140 EUR, za terjatev od 501 do 750 EUR državno takso v višini 175 EUR itd. (stopnje, veljavne od 16. maja 2022).

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Državno takso morate plačati pred vložitvijo vloge. Če državne takse niste plačali, vam bo sodišče dalo možnost, da jo plačate v roku, ki ga bo določilo. Če državne takse v tem roku ne plačate, bo sodišče vašo vlogo zavrnilo.

Če vložite vlogo za spremembo skrajšanega postopka za plačilni nalog v sodni postopek, ta ne bo odobrena, dokler ne boste plačali dodatne državne takse za sodni postopek.

Kako lahko plačam sodne takse?

Državne takse je mogoče plačati samo z bančnim nakazilom. Plačilo s kreditno kartico ni mogoče. Pri vseh nakazilih sodiščem je prejemnik plačila ministrstvo za finance.

Na plačilnih nalogih, namenjenih državnemu organu ali fundaciji, ki jo je ustanovila država, mora biti kot prejemnik plačila navedeno ministrstvo za finance, navedena pa mora biti tudi številka tekočega računa.

Vsak organ ima svojo referenčno številko, na podlagi katere bo državna blagajna prejeti znesek prek e-državne blagajne nakazala na račun ustreznega organa.

Več informacij o računih za nakazilo državnih taks in referenčnih številkah sodišč najdete na spletišču estonskih sodišč.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Sodišču morate predložiti potrdilo o plačilu državne takse, s katerim lahko preveri prejem državne takse. Na njem morajo biti naslednji podatki: ime osebe, ki je plačala državno takso, podatki o banki in računu, na katerega je bila nakazana državna taksa, plačani znesek in datum plačila. Sodišče lahko elektronsko potrdi prejem plačila, kar pomeni, da vam ni treba predložiti naloga za plačilo, ki potrjuje plačilo državne takse, vendar ga lahko sodišče od vas po potrebi zahteva.

Zadnja posodobitev: 24/05/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.