Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija

Uvod

Takse v postopku za evropski plačilni nalog se določijo v skladu z zakonom o sodnih stroških (Gerichtskostengesetz, GKG). Sodni stroški se lahko plačajo neposredno ob vložitvi vloge ali s plačilom računa za sodne stroške.

Katere sodne takse je treba plačati?

Evropski plačilni nalog se izda šele po plačilu zadevne takse. Točne takse so določene v stroškovniku (Kostenverzeichnis, KV) v prilogi k zakonu o sodnih stroških. V točki 1100 stroškovnika je za postopek za evropski plačilni nalog določena tarifa 0,5.

Znesek takse se določi na podlagi vrednosti spora, ki je običajno enaka znesku terjatve. Če so poleg glavne terjatve vključene tudi stranske terjatve v obliki obresti ali stroškov, se te stranske terjatve ne upoštevajo pri določanju vrednosti spora.

Koliko moram plačati?

Sodna taksa, ki jo je treba plačati za izdajo evropskega plačilnega naloga, znaša:

Vrednost spora do

Znesek takse v EUR

Vrednost spora do

Znesek takse v EUR

500

36,00

50 000

300,50

1 000

36,00

65 000

366,50

1 500

39,00

80 000

432,50

2 000

49,00

95 000

498,50

3 000

59,50

110 000

564,50

4 000

70,00

125 000

630,50

5 000

80,50

140 000

696,50

6 000

91,00

155 000

762,50

7 000

101,50

170 000

828,50

8 000

112,00

185 000

894,50

9 000

122,50

200 000

960,50

10 000

133,00

230 000

1 059,50

13 000

147,50

260 000

1 158,50

16 000

162,00

290 000

1 257,50

19 000

176,50

320 000

1 356,50

22 000

191,00

350 000

1 455,50

25 000

205,50

380 000

1 554,50

30 000

224,50

410 000

1 653,50

35 000

243,50

440 000

1 752,50

40 000

262,50

470 000

1 851,50

45 000

281,50

500 000

1 950,50


Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če se predujem sodnih stroškov ne plača, sodišče ne izda plačilnega naloga in postopek se ne nadaljuje.

Da lahko sodišče vplačilo poveže z ustrezno številko spisa, mora vložnik pri bančnem nakazilu navesti tudi številko spisa.

Kako lahko plačam sodne takse?

Predujem sodnih stroškov se lahko plača neposredno ob vložitvi vloge. Če ta predujem ni bil plačan, sodišče vložniku pošlje račun za sodne stroške. Plačila se lahko izvedejo z bančnim nakazilom. Plačilo s kreditno kartico ni mogoče in sodišče plačila stroškov ne more izvesti z bremenitvijo bančnega računa vložnika.

Če je bila vložniku odobrena brezplačna pravna pomoč, mu ni treba plačati nobenih sodnih stroškov ali predujmov. Prošnja za pravno pomoč se lahko vloži pri istem sodišču kot vloga za evropski plačilni nalog.

Drugih načinov plačila ni.

Kaj je treba storiti po plačilu taks?

Po izvršenem plačilu sodišče plačilo poveže z vlogo in vlogo obravnava.

Zadnja posodobitev: 15/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.