Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Sodne takse v postopku za evropski plačilni nalog so urejene z zakonom o sodnih stroških (Gerichtskostengesetz – GKG).

Sodni stroški se lahko plačajo ob vložitvi vloge ali s plačilom računa za sodne stroške. S tehničnega vidika se plačilo izvede z bančnim nakazilom.

Katere sodne takse je treba plačati?

V členu 12(3) in (4) zakona o sodnih stroških je določeno, da se evropski plačilni nalog izda šele po plačilu določene takse.

Točni zneski taks so navedeni v prilogi k zakonu o sodnih stroških (Kostenverzeichnis – KV-GKG). Točka 1100 KV-GKG za postopek za evropski plačilni nalog določa tarifo 0,5.

Znesek takse se določi na podlagi vrednosti spora, ki je običajno enaka znesku terjatve. Če so poleg glavne terjatve vključene tudi stranske terjatve v obliki obresti ali stroškov, se vrednost teh stranskih terjatev ne upošteva.

Koliko moram plačati?

Sodna taksa, ki jo je treba plačati v postopku za evropski plačilni nalog, znaša:

Vrednost spora do Znesek takse v EUR Vrednost spora do Znesek takse v EUR
500 32,00 50 000
273,00
1 000 32,00 65 000
333,00
1 500 35,50 80 000
393,00
2 000 44,50 95 000
453,00
3 000 54,00 110 000
513,00
4 000 63,50 125 000
573,00
5 000 73,00 140 000
633,00
6 000 82,50 155 000
693,00
7 000 92,00 170 000
753,00
8 000 101,50 185 000
813,00
9 000 111,00 200 000
873,00
10 000 120,50 230 000
962,50
13 000 133,50 260 000
1 052,00
16 000 146,50 290 000
1 141,50
19 000 159,50 320 000
1 231,00
22 000 172,50 350 000
1 320,50
25 000 185,50 380 000
1 410,00
30 000 203,00 410 000
1 499,50
35 000 220,50 440 000
1 589,00
40 000 238,00 470 000
1 678,50
45 000 255,50 500 000
1 768,00

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če se predujem sodnih stroškov ne plača, sodišče ne izda plačilnega naloga in postopek se ne nadaljuje.

Da lahko sodišče vplačilo poveže z ustrezno številko spisa, mora vložnik pri bančnem nakazilu navesti tudi številko spisa.

Kako lahko plačam sodne takse?

Predujem sodnih stroškov se lahko plača neposredno ob vložitvi vloge. Če še ni bil plačan, sodišče vložniku pošlje račun za sodne stroške.

(a) Bančno nakazilo

Plačilo z bančnim nakazilom je mogoče.

(b) Kreditna kartica

Plačilo s kreditno kartico ni mogoče.

(c) Bremenitev bančnega računa vložnika s strani sodišča

Plačilo z bremenitvijo bančnega računa vložnika ni mogoče.

(d) Brezplačna pravna pomoč

Če je bila vložniku odobrena brezplačna pravna pomoč, mu ni treba plačati nobenih sodnih stroškov ali predujmov. Prošnja za pravno pomoč se lahko vloži pri istem sodišču kot vloga za evropski plačilni nalog.

(e) Drugo

Drugih načinov plačila ni.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Po izvršenem plačilu sodišče plačilo poveže z vlogo in vlogo obravnava.

Zadnja posodobitev: 05/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.