Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom

Irska

Vsebino zagotavlja
Irska

Nacionalni predpisi, ki se uporabljajo za plačilo sodnih taks:

zakonski instrument (S.I.) št. 22 iz leta 2014,

zakonski instrument (S.I.) št. 23 iz leta 2014,

zakonski instrument (S.I.) št. 24 iz leta 2014.

Irski nalogi za plačilo sodnih taks trenutno ne določajo nobene takse za vloge za evropski plačilni nalog. Vlogo lahko zato vložite brez kakršne koli takse.

Zadnja posodobitev: 18/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.