Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg
Vložitev tožbe pri civilnem sodniku ( la saisine du juge civil) je povezana samo s fiksnimi stroški sodnega izvršitelja in stroški odvetnika. Načeloma  na ravni civilnih sodišč ni sodnih stroškov. Po izdaji sodbe lahko nastanejo naknadni stroški v zvezi z izvršbo odločbe in na zahtevo stranke, ki je v zadevi uspela.
Zadnja posodobitev: 15/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.