Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

Uvod

Takse, ki se uporabljajo za postopek za evropski plačilni nalog, so določene v členu 1(2), členu 2 in členu 13(1) tarife B poglavja 12 Zakonodaje Malte, Zakonika o organizaciji sodišč in civilnem postopku.

Sodne takse ni mogoče plačati z elektronskimi sredstvi.

Katere sodne takse je treba plačati?

Plačilo takse je potrebno v zvezi z naslednjimi obrazci:

Obrazec A – Vloga za evropski plačilni nalog

Obrazec D – Odločitev o zavrnitvi vloge za evropski plačilni nalog

Obrazec E – Evropski plačilni nalog

Obrazec F – Ugovor zoper evropski plačilni nalog

Obrazec G – Potrdilo o izvršljivosti

Koliko moram plačati?

Obrazec A – Vloga za evropski plačilni nalog: vpisna taksa v višini 30,00 EUR in taksa v višini 7,20 EUR za vsako obvestilo tožencu/tožencem in tožeči stranki z uporabo obrazca D ali E

Obrazec F – Ugovor zoper evropski plačilni nalog: vpisna taksa v višini 30,00 EUR in taksa v višini 7,20 EUR za vsako obvestilo tožeči stranki

Obrazec G – Potrdilo o izvršljivosti: taksa v višini 20,00 EUR

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Obrazec se ne obdela, dokler plačilo ni izvedeno.

Kako lahko plačam sodne takse?

Sodne takse se lahko plačajo na naslednji bančni račun:

Ime imetnika računa

COURT SERVICES AGENCY

IBAN (mednarodna številka bančnega računa)

MT94VALL22013000000050011428265

Nacionalna oznaka banke

SORT CODE 22013

Številka računa

50011428265

Koda BIC/SWIFT

VALLMTMT

Ime banke

BANK OF VALLETTA

Naslov banke

VALLETTA BRANCH
REPUBLIC STREET
VALLETTA

Valuta računa

EURO

Kaj je treba storiti po plačilu?

Predložiti morate potrdilo, ki ga je izdala banka, prek katere je bila opravljena transakcija.

Zadnja posodobitev: 05/10/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.