Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom

Nizozemska

Vsebino zagotavlja
Nizozemska

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

V okviru postopka za evropski plačilni nalog (Uredba (ES) št. 1896/2006, ki se je začela uporabljati 12. decembra 2008) lahko upniki izterjajo nesporne zahtevke v čezmejnih civilnih in gospodarskih zadevah po enotnem postopku, ki deluje na podlagi standardnih obrazcev. Navzočnost strank v postopku pred sodiščem ni potrebna. Uredba se uporablja za vse države članice EU razen Danske.

Sodni svet (Raad voor de rechtspraak) je imenoval Okrožno sodišče v Haagu (Rechtbank Den Haag) kot edino okrožno sodišče, pristojno za obravnavo zadev v zvezi z evropskim plačilnim nalogom. Če je vložen ugovor, se lahko postopek nadaljuje v skladu z običajnimi pravili krajevne pristojnosti.

Za vložitev vloge v postopku za evropski plačilni nalog je treba uporabiti obrazec A. Obrazec je na voljo v vseh jezikih Evropske unije na spletišču Evropske komisije.

Obrazec

Vloge pri Okrožnem sodišču v Haagu se lahko vložijo samo v nizozemskem jeziku.

Vloge v okviru postopka za evropski plačilni nalog se lahko pošljejo na naslov:

Rechtbank Den Haag

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Za več informacij lahko pokličete tajništvo za splošne zadeve pri Okrožnem sodišču v Haagu (griffie Algemene Zaken) na naslednjo telefonsko številko: +31 703812264.

Katere sodne takse je treba plačati?

Takse so odvisne od zneska glavnega zahtevka. Glej tudi vprašanje: Koliko moram plačati?

Koliko moram plačati?

Pregled veljavnih taks za leto 2019 je prikazan spodaj.

Narava/znesek zahtevka ali vloge

Sodna taksa za osebe, ki niso fizične osebe

Sodna taksa za fizične osebe

Sodna taksa za osebe z omejenimi finančnimi sredstvi

Sodna taksa za zadeve, ki jih obravnava kantonski oddelek sodišča

Zadeve v zvezi z zahtevkom ali vlogo:

nedoločenega zneska ali

zneska, ki ne presega 500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Zadeve v zvezi z zahtevkom ali vlogo v znesku, ki presega 500 EUR, vendar ne presega 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Zadeve v zvezi z zahtevkom ali vlogo v znesku, ki presega 12 500 EUR

972 EUR

486 EUR

81 EUR

Sodna taksa za zadeve, ki jih obravnava civilnopravni oddelek sodišča

Zadeve v zvezi z zahtevkom ali vlogo:

nedoločenega zneska

639 EUR

297 EUR

81 EUR

Zadeve v zvezi z zahtevkom ali vlogo v znesku, ki ne presega 100 000 EUR

1 992 EUR

914 EUR

81 EUR

Zadeve v zvezi z zahtevkom ali vlogo v znesku, ki presega 100 000 EUR

4 030 EUR

1 599 EUR

81 EUR

Več informacij je na voljo na spletiščih Rechtspraak.nl in Raad voor Rechtsbijstand.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če sodne takse niso plačane pravočasno, se vloga morda ne bo obravnavala in bo zavržena.

Kako lahko plačam sodne takse?

Vložnik prejme račun za plačilo sodne takse. Plačilo se lahko izvede z bančnim nakazilom.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Po plačilu sodne takse počakajte na nadaljnje informacije od Okrožnega sodišča v Haagu.

Uredba o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog določa, da sodišče izda evropski plačilni nalog, kakor hitro je to mogoče in načeloma v 30 dneh od vložitve vloge.

Sorodne povezave

Veljavne takse za leto 2019

Rechtspraak.nl

Raad voor Rechtsbijstand

Uredba (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog

Zadnja posodobitev: 13/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.