Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: bolgarščinašpanščinanemščinaestonščinaangleščinafrancoščinaitalijanščinalatvijščinamalteščinaportugalščinafinščina.
Swipe to change

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom

Poljska

Vsebino zagotavlja
Poljska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Uvod

Katere sodne takse moram plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Takse v civilnih postopkih ureja zakon o sodnih stroških (civilne zadeve) z dne 28. julija 2005 (prečiščeno besedilo: Uradni list 2014, zadeva 1025). Taksa se praviloma plača za vsak vloženi tožbeni zahtevek, vključno z zahtevki, vloženimi kot del postopkov, ki jih ureja Uredba (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog. Poljsko pravo z zgoraj navedenim zakonom (naslov IV – Oprostitev plačila sodnih stroškov) omogoča vložitev vloge za oprostitev teh stroškov.

Katere sodne takse moram plačati?

V primeru postopka za evropski plačilni nalog se uporablja taksa, izračunana glede na vrednost spornega predmeta.

Koliko moram plačati?

Taksa, izračunana glede na vrednost spornega predmeta, se pobira v zadevah, ki zadevajo lastninske pravice in zneske v višini do 5% zneska spora (tj. zneska, opredeljenega v tožbenem zahtevku), vendar ne sme biti nižja od 30 PLN ali višja od 100 000 PLN. Če se vloga za evropski plačilni nalog razveljavi, se pobere pol takse.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

V skladu s členom 1262(1) kodeksa o civilnem postopku z dne 17. novembra 1964 (Uradni list št. 43, zadeva 269, kakor je bil spremenjen) sodišče ne bo ukrepalo po prejemu procesnega akta, za katerega ni bila plačana zahtevana taksa. Z drugimi besedami, kadar se na ustrezno pristojnem sodišču vloži procesni akt (tožbeni zahtevek), je treba plačati takso ali vložiti vlogo za oprostitev sodnih stroškov.

Postopkovne posledice neplačila taks za procesni akt so med drugim določene v členih 130 in 1302 kodeksa o civilnem postopku.

V skladu s členom 130 kodeksa o civilnem postopku predsedujoči sodnik, če procesnega akta (vključno s tožbenim zahtevkom) ni mogoče obdelati zaradi neplačila takse, pozove stranko, naj izvede plačilo v enem tednu; če tega ne naredi, se ji procesni akt vrne. Če procesni akt vloži oseba, ki živi v tujini in nima pooblaščenega zastopnika na Poljskem, predsedujoči sodnik določi rok za plačilo takse, ki ne sme biti krajši od enega meseca. Če se taksa v tem roku ne plača, se procesni akt vrne stranki. Če se taksa v tem roku plača, ima procesni akt pravne učinke od datuma, ko je bil vložen.

V skladu s členom 1302 zakonika o civilnem postopku se procesni akt, ki ga je vložil odvetnik ali patentni zastopnik ter ni bil plačan, vrne brez poziva k plačilu, če je taksa fiksna ali sorazmerna z zneskom spora, kakor ga je določila stranka. Če se taksa za procesni akt plača v enem tednu od vročitve odločitve o vračilu akta, pa ima akt pravne učinke od datuma, ko je bil vložen.

Kako lahko plačam sodne takse?

Ureditev plačila sodnih taks v civilnih zadevah je določena z Odlokom ministra za pravosodje z dne 31. januarja 2006 o ureditvi plačila sodnih taks v civilnih zadevah (Uradni list št. 27, zadeva 199), ki je izvedbeni akt za zgoraj navedeni zakon o sodnih stroških (civilne zadeve).

Sodne takse v civilnih zadevah se lahko plačajo v negotovinski obliki na tekoči račun pristojnega sodišča (informacije o računu se lahko pridobijo neposredno na sodišču, na spletišču sodišča ali na spletišču ministrstva za pravosodje), neposredno v plačilnem uradu sodišča ali v obliki sodnih kolkov, ki so na voljo v plačilnem uradu sodišča.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Po plačilu taks in odpravi morebitnih nepravilnosti bo sodišče izdalo evropski plačilni nalog.

Zadnja posodobitev: 26/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.