Izvirna jezikovna različica te strani portugalščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Uvod

Člen 5 uredbe o sodnih stroških (Regulamento das Custas Processuais), sprejete z uredbo-zakonom št. 34/2008 z dne 26. februarja 2008, določa, da je sodna taksa (taxa de justiça) izražena v obračunskih enotah (unidades de conta, UC), pri čemer ena obračunska enota trenutno znaša 102 EUR. Znesek sodne takse se določi glede na vrednost ali zapletenost zadeve.

Uredba o sodnih stroških vsebuje posebna pravila v zvezi z Uredbo (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog.

Katere sodne takse je treba plačati?

V skladu s členom 7(4) in preglednico II-A uredbe o sodnih stroških znaša sodna taksa za vloge za plačilni nalog:

 • do višine 5 000 EUR: 102 EUR (1 obračunska enota);
 • v višini od 5 000 EUR do 15 000 EUR: 204 EUR (2 obračunski enoti);
 • v višini več kot 15 000,01 EUR: 306 EUR (3 obračunske enote).

Višja taksa se lahko zaračuna:

 1. če se izkaže, da je zadeva posebno zapletena, lahko sodišče na koncu določi višjo takso v okviru omejitev, določenih v preglednici II uredbe o sodnih stroških (člen 7(7))). V skladu s členom 530(7) zakonika o civilnem postopku (Código de Processo Civil) se za namene plačila sodne takse za posebno zapletene zadeve štejejo tožbe ali postopki za izdajo začasne odredbe, ki
  1. vsebujejo dolgovezne navedbe ali zahtevke;
  2. se nanašajo na zelo strokovna pravna vprašanja ali zelo specifične tehnične zadeve ali zahtevajo kombinirano analizo pravnih vprašanj iz zelo različnih okvirov ali
  3. zahtevajo zaslišanje velikega števila prič, analizo zapletenih dokazov ali različne dolgotrajne ukrepe za pridobitev dokazov; in
 2. če je oseba, ki je dolžna plačati sodno takso, trgovsko podjetje, ki je v prejšnjem letu pri sodišču, registru ali kontaktni točki vložilo 200 ali več vlog za začasni ukrep ali druge oblike tožbe ali predlogov za izvršbo, se sodna taksa za vloge za izdajo plačilnih nalogov, ki jih je vložilo zadevno podjetje, določi, kot sledi:
 • do višine 5 000 EUR: znaša sodna taksa 153 EUR (1,5 obračunske enote);
 • v višini od 5 000 EUR do 15 000 EUR: znaša sodna taksa 306 EUR (3 obračunske enote);
 • v višini več kot 15 000,01 EUR: znaša sodna taksa 459 EUR (4,5 obračunske enote).

Če tožena stranka v skladu s členom 17(1) Uredbe (ES) št. 1896/2006 vloži ugovor in se postopek nadaljuje, se znesek sodne takse za postopek za evropski plačilni nalog, ki jo mora plačati tožeča stranka, odšteje od dolgovanega zneska v nadaljnjem postopku (člen 7(6) uredbe o sodnih stroških).

Koliko moram plačati?

Glej prejšnji odgovor.

Kaj se zgodi, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

V skladu s členom 642 zakonika o civilnem postopku vam bo sodno tajništvo naložilo plačilo neizvedenega zneska v 10 dneh in plačilo dodatne globe v enakem znesku, ki ustreza najmanj 1 obračunski enoti in največ 5 obračunskim enotam. Če v 10 dneh ne boste predložili dokazila o plačilu dolgovanih sodnih taks in globe, bo sodišče odredilo, da se vaš zahtevek, vloga ali pritožba zavrne.

Kako lahko plačam sodne takse?

Sodne takse je treba plačati z bančnim nakazilom.

Ko pri sodišču vložite vlogo za plačilni nalog, se svetuje, da počakate na navodila tajništva osrednjega civilnega oddelka okrožnega sodišča v Portu, kako izvršiti plačilo. V ta namen je zelo priporočljivo, da zagotovite elektronski naslov tožeče stranke ali njenega zastopnika.  Sodno tajništvo bo poslalo referenčno številko (ki vsebuje 12 števk in se začne s 70), ki jo je treba vpisati v polje za opombe bančnega nakazila, skupaj z opravilno številko zadeve, tako da je plačilo mogoče povezati z zadevo. Sodišču morate predložiti dokazilo o nakazilu.

Če se odločite za plačilo pred začetkom sodnega postopka, tj. ne da bi počakali na poziv sodišča k plačilu, se podatki o plačilu glasijo (in sodišču bi morali zagotoviti dokazilo o plačilu):

Upravljavec: Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. (Inštitut za finančno poslovodenje in infrastrukturo v pravosodnem sistemu)

NIF (davčna identifikacijska številka): 510 361 242

Številka računa: 1120014160

Identifikacijska številka banke (portugalska številka bančnega računa): 078101120112001416052

Številka IBAN: PT50078101120112001416052

Naziv banke: Agência da Gestão da Dívida e do Crédito Público - IGCP, E.P.E.

Koda BIC SWIFT (poslovna identifikacijska koda): IGCPPTPL

Kaj je treba storiti po plačilu?

V skladu s členom 22(1) ministrske izvedbene uredbe (Portaria) št. 419-A/2009 z dne 17. aprila 2009 morate predložiti dokument kot dokazilo o plačilu ali drugače zagotoviti dokazilo o plačilu, skupaj z ustrezno vlogo ali predlogom, razen če ministrski izvedbeni odlok št. 280/2013 z dne 26. avgusta 2013 ne določa drugače.

Zadnja posodobitev: 07/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.