Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom

Škotska

Vsebino zagotavlja
Škotska

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Na Škotskem so sodne takse za evropski plačilni nalog urejene s

  • pravnim predpisom iz leta 2018 o sodnih taksah za storitve grofijskih sodišč (Sheriff Court Fees Order 2018), kakor je bil spremenjen s pravnim predpisom iz leta 2018 o spremembi sodnih taks za storitve grofijskih sodišč (Sheriff Court Fees Amendment Order 2018).

Priloga 2, del II, odstavek 6 se uporablja za evropske plačilne naloge od 1. aprila 2019.

Priloga 3, del II, odstavek 6 se uporablja za evropske plačilne naloge od 1. aprila 2020.

Elektronsko plačevanje taks ni možno.

Katere sodne takse je treba plačati?

Za vložitev vloge na sodišču za evropski plačilni nalog na obrazcu A izUredbe(ES) št. 1896/2006 je treba plačati enkratno sodno takso, ki zajema vse sodne postopke.

Zastopanje po pravnem svetovalcu (solicitor) se običajno ne zahteva, sodna taksa pa ne vključuje nagrad pravnega svetovalca ali stroškov vročanja pisanj toženi stranki.

Za vložitev ugovora zoper evropski plačilni nalog na obrazcu F se taksa ne plača.

Koliko moram plačati?

Taksa za vložitev vloge za evropski plačilni nalog na sodišču je 129 GBP.

V skladu s členom 8 Sheriff Court Fees Order 2018, škotskega pravnega predpisa 2018/481, kakor je bil spremenjen, je lahko stranka upravičena do oprostitve plačila takse, če je na primer upravičena do nekaterih državnih ugodnosti ali do brezplačne pravne pomoči.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če sodna taksa ni plačana, sodišče v skladu s členom 3 Sheriff Court Fees Order 2018, škotskega pravnega predpisa 2018/481, kakor je bil spremenjen, vloge ne sprejme in mu ni treba storiti ničesar.

Kako lahko plačam sodne takse?

Sodne takse se lahko plačajo:

  • s čekom, ki se glasi na The Scottish Courts and Tribunals Service (Škotska sodna služba);
  • z debetno ali kreditno kartico – preverite, katere vrste plačilnih kartic so sprejemljive pri pristojnem sodišču in ali je plačilo mogoče izvesti po telefonu;
  • s poštno nakaznico, ki se glasi na The Scottish Courts and Tribunals Service (Škotska sodna služba);
  • z gotovino; v primeru plačila prek pošte se plačilo v gotovini ne priporoča.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Sodišče sprejme vložitev vloge na obrazcu A Uredbe (ES) št. 1896/2006 skupaj s plačilom. Vloga in plačilo morata biti sodišču predana ali poslana istočasno. Sodišče nato v naslednji fazi postopka izda ali pošlje obrazec B, C, D ali E. Dokazila o plačilu ni treba predložiti.

Zadnja posodobitev: 03/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.