Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom

Švedska

Vsebino zagotavlja
Švedska

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Pravila, ki se na Švedskem uporabljajo v zvezi s takso za vložitev vloge za evropski plačilni nalog, vključujejo:

5. člen zakona (2008:879) o evropskem plačilnem nalogu: Vložnik vloge za evropski plačilni nalog mora plačati takso za vlogo. Vlada lahko sprejme predpise o znesku takse.

Takso je treba plačati vnaprej.

Če vložnik ne izpolni obveznosti plačila takse za vlogo, se vloga zavrže.

3. člen Uredbe (2008:892) o evropskem plačilnem nalogu: Vložnik mora pri plačilu takse za vlogo navesti osebno identifikacijsko številko tožene stranke oz. matično številko pravne osebe, ki je tožena stranka.

Plačilo je mogoče izvesti elektronsko z uporabo podatkov o računu, ki jih zagotovi švedski izvršilni organ (Kronofogdemyndigheten).

Katere sodne takse je treba plačati?

Če vlagate vlogo za evropski plačilni nalog na Švedskem, morate plačati takso za vlogo. Takso je treba plačati vnaprej. To pomeni, da bo švedski izvršilni organ začel obravnavati vlogo za evropski plačilni nalog šele, ko je bila taksa za vlogo plačana. Plačilo se izvrši v okviru vložitve vloge na obrazcu A. Po vložitvi vloge boste prejeli nalog švedskega izvršilnega organa, ki vsebuje informacije o tem, kako plačati takso za vlogo. Plačilnega naloga pa ne boste prejeli, če ste vlogi že priložili dokazila, da je bila taksa za vlogo plačana na račun švedskega izvršilnega organa.

Koliko moram plačati?

Taksa za vlogo trenutno znaša 300 SEK.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če taksa za vlogo ni pravočasno plačana, se vloga zavrže, še preden bi se začela obravnavati.

Kako lahko plačam sodne takse?

Takso za vlogo za evropski plačilni nalog lahko plačate z uporabo spodaj navedenih podatkov o računu. Pri plačilu v polju za sporočilo navedite številko zadeve, osebno identifikacijsko številko tožene stranke oz. matično številko pravne osebe, ki je tožena stranka:

  • Plus giro: 95 59 39-4
  • IBAN: SE50 9500 0099 6034 0955 9394
  • BIC: NDEASESS

Kaj je treba storiti po plačilu?

Če ste pravočasno plačali takso za vlogo, vam ni treba storiti ničesar več. Švedski izvršilni organ spremlja prejeta plačila; ko bo plačilo vknjiženo, bo začel obravnavati vašo vlogo za evropski plačilni nalog.

Zadnja posodobitev: 09/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.