Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

Malta

Innehåll inlagt av
Malta
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

De avgifter som tas ut i samband med detta förfarande fastställs i artikel 1.2, artikel 2 och artikel 13.1 i tariff B i kapitel 12 i Maltas lagsamling, lagen om organisation och civilprocess (Code of Organisation and Civil Procedure).

Registreringsavgiften kan inte betalas på elektronisk väg.

Vilka avgifter gäller?

Betalning krävs i samband med följande formulär:

Formulär A – Ansökan om europeiskt betalningsföreläggande

Formulär D – Beslut om att avvisa en ansökan om europeiskt betalningsföreläggande

Formulär E – Europeiskt betalningsföreläggande

Formulär A – Bestridande av det europeiska betalningsföreläggandet

Formulär G – Verkställighetsförklaring

Hur mycket ska jag betala?

Formulär A – Ansökan om europeiskt betalningsföreläggande: 30,00 euro i registreringsavgift och 7,20 euro för varje underrättelse till svaranden/svarandena och till den som ingett formulär D eller E.

Formulär F – Bestridande av det europeiska betalningsföreläggandet: 30,00 euro i registreringsavgift och 7,20 euro för varje underrättelse till sökanden.

Formulär G – Verkställighetsförklaring: 20,00 euro i registreringsavgift.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Formuläret behandlas inte förrän betalning har gjorts.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Betalning av domstolsavgifter kan göras till följande bankkonto:

Kontohavare

CASHIER MALTA GOVERNMENT

IBAN (internationellt bankkontonummer)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Nationell bankkod

SORT CODE 01100

Kontonummer

40001EUR-CMG5-001-H

BIC/Swift

MALTMTMT

Bankens namn

CENTRAL BANK OF MALTA

Bankens adress

CASTILLE PLACE
VALLETTA
MALTA

Valuta

EURO

Vad ska jag göra efter betalningen?

Du ska lämna in kvittot från den bank som transaktionen gjordes via.

Senaste uppdatering: 04/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.