Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес

Намерете цялата информация относно таксите, начините, по които може да ги заплатите, действията след заплащането и т.н. при използване на процедурата за искове с малък материален интерес във всяка държава членка.

Имате намерение да използвате европейската процедура за искове с малък материален интерес? Ако е така, моля запознайте се с дължимите съдебни такси. Ще намерите цялата информация относно таксите, начините, по които може да ги заплатите, действията след заплащането и др., като изберете съответния национален флаг, посочен другаде на тази страница.

Последна актуализация: 07/07/2023

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.