Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

Na Kypru je procesním nařízením k provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007 procesní nařízení o evropském řízení o drobných nárocích z roku 2008, které je v platnosti od 1. ledna 2009.

Poslední aktualizace: 11/04/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.