Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích

Malta

Obsah zajišťuje
Malta
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Soudní poplatky vztahující se na toto řízení jsou následující:

Sazebník A druhého seznamu podpůrných právních předpisů 380.01, Pravidla soudu pro drobné nároky.

Článek 2 sazebníku B kapitoly 12 sbírky zákonů Malty – zákoníku organizace soudů a civilního řízení

Úhradu registračních poplatků nelze provést elektronicky.

Které poplatky je třeba uhradit?

Formulář A – Žalobní formulář

Formulář C – Odpovědní formulář

Formulář D – Osvědčení o rozhodnutí vydaném v rámci evropského řízení o drobných nárocích

V jaké výši?

Formulář A – Žalobní formulář registrační poplatek ve výši 40,00 EUR a poplatek ve výši 7,20 EUR za oznámení každému žalovanému

Formulář C – Odpovědní formulář registrační poplatek ve výši 25,00 EUR a poplatek ve výši 7,20 EUR za oznámení

Formulář D – Osvědčení o rozhodnutí vydaném v rámci evropského řízení o drobných nárocích registrační poplatek ve výši 20,00 EUR

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Formulář nebude zpracován, dokud nebude provedena platba

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Soudní poplatky můžete uhradit na následující bankovní účet:

Jméno držitele účtu

MALTA GOVERNMENT CASHIER

IBAN (mezinárodní bankovní účet)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Kód vnitrostátní banky

SORT CODE 01100

Číslo účtu

40001EUR-CMG5-001-H

Kód BIC/SWIFT

MALTMTMT

Název banky

CENTRAL BANK OF MALTA

Adresa banky

CASTILLE PLACE

VALLETTA

MALTA

Měna účtu

EURO

Co dělat po uhrazení poplatků?

Předložit potvrzení vydané bankou, jejímž prostřednictvím byla transakce provedena

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.