Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

Úvod

Soudní poplatky za toto řízení jsou následující:

Sazebník A druhého seznamu subsidiárních právních předpisů 380.01, pravidla tribunálu pro drobné nároky.

Článek 2 tarifu B kapitoly 12 maltských zákonů, organizačního a občanského soudního řádu.

Úhradu registračních poplatků nelze provést elektronicky.

Které poplatky je třeba uhradit?

Formulář A – Formulář žaloby

Formulář C – Formulář odpovědi

Formulář D – Osvědčení o rozsudku v evropském řízení o drobných nárocích

Kolik mám platit?

Formulář A – Formulář žaloby: 40,00 EUR registrační poplatek a 7,20 EUR za oznámení každému žalovanému.

Formulář C – Formulář odpovědi: 25,00 EUR registrační poplatek a 7,20 EUR za každé oznámení.

Formulář D – Osvědčení o rozsudku v evropském řízení o drobných nárocích: 20:00 EUR registrační poplatek

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Formulář není zpracováván, dokud není provedena platba.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Soudní poplatky můžete uhradit na tento bankovní účet:

Jméno majitele účtu

COURT SERVICES AGENCY

IBAN (mezinárodní bankovní účet)

MT94VALL22013000000050011428265

Národní bankovní kód

SORT CODE 22013

Číslo účtu

50011428265

Kód BIC/SWIFT

VALLMTMT

Název banky

BANK OF VALLETTA

Adresa banky

VALLETTA BRANCH
REPUBLIC STREET
VALLETTA

Měna účtu

EURO

Co mám dělat po provedení platby?

Předložit potvrzení o provedení platby vydané bankou, jehož prostřednictvím byla transakce provedena.

Poslední aktualizace: 05/10/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.