Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

I Cypern er den procedurebekendtgørelse, hvorved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007, af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure er sat i kraft, procedurebekendtgørelse af 2008 vedrørende den europæiske småkravsprocedure, der har fundet anvendelse siden den 1. januar 2009.

Sidste opdatering: 11/04/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.