Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

De retsafgifter, der skal betales inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure, er fastsat i lov om retsomkostninger (Gerichtskostengesetz — GKG).

Retten opkræver retsafgifterne ved hjælp af en dertil beregnet faktura (Gerichtskostenrechnung). Afgifterne forfalder til betaling, når anmodningen modtages, men retssagens videre forløb afhænger ikke af, at afgifterne betales.

For betaling af afgifterne hæfter ud over sagsøgeren også eventuelle personer, som retten har pålagt dette, eller som har påtaget sig at afholde dem som led i et forlig.

Hvilke afgifter skal betales?

De konkrete afgifter er fastsat i et bilag til Kostenverzeichnis — KV-GKG. Det fremgår af punkt 1210 i KV-GKG, at der gælder en afgiftssats på 3,0 inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure. Hvis retssagen afsluttes før tid, nedsættes afgiften til en afgiftssats på 1,0 (jf. punkt 1211 i KV-GKG).

Afgiftsbeløbet afhænger af sagens værdi, der som regel svarer til størrelsen det krav, der rejses.

Hvor meget skal jeg betale?

Der pålægges følgende afgifter:

Værdi op til
EUR

3,0
EUR

1,0
EUR

500,00

105,00

35,00

1 000,00

159,00

53,00

1 500,00

213,00

71,00

2 000,00

267,00

89,00

Ud over afgifterne skal der eventuelt også afholdes udgifter til eksempelvis forkyndelser, vidner, sagkyndige og tolke.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

I tilfælde af manglende betaling inddriver retten retsafgifterne.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Betaling kan ske ved overførsel til den konto, der er angivet på fakturaen. Sagsnummeret skal angives.

a) Bankoverførsel

Der kan betales via bankoverførsel.

b) Kreditkort

Det er ikke muligt at betale med kreditkort.

c) Direkte debitering af sagsøgerens bankkonto (per Lastschrift).

Det er ikke muligt at betale via direkte debitering af en bankkonto (Bankeinzug).

d) Andet (specificeres):

Der er ikke andre muligheder for betaling.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Sagens videre forløb afhænger ikke af betalingen.

Sidste opdatering: 05/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.