Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

Den ordning, der gælder for betaling af sagsomkostninger, er fastsat i de gældende retsforskrifter og administrative bestemmelser vedrørende retsafgifter (dekret nr. 115 af 30. maj 2002).

Hvilke afgifter skal betales?

I civile sager afholder hver part omkostningerne i forbindelse med sine processkrifter og omkostningerne i forbindelse med de processkridt, der er nødvendige for at gennemføre sagen, hvis loven eller retten kræver det, jf. artikel 8 i dekret nr. 115/2002.

I civile sager drejer det sig om følgende omkostninger:

  • den faste retsafgift (contributo unificato)
  • forkyndelsesgebyr (spese di notifica)
  • kopieringsgebyr (diritti di copia)

Hvor meget skal jeg betale?

De beløb, der skal betales, er fastsat i henholdsvis artikel 13 og 30 i dekret nr. 115/2002 for så vidt angår den faste retsafgift og det faste gebyr for forkyndelser, der foretages på rettens foranledning.

Kopieringsgebyret er fastsat i artikel 267 ff. i dekret nr. 115/2002, og der findes en oversigt herover i tabel nr. 6, 7 og 8 i bilaget til samme dekret.

Det fremgår af artikel 46 i lov nr. 374/1991 om fredsdommere (legge 374/1991, istitutiva dell’Ufficio del Giudice di Pace), at det kun er den faste afgift, der skal betales for krav og foranstaltninger på maksimalt 1 033 EUR.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

I tilfælde af manglende betaling udsteder retten eller et inkassofirma (der er indgået en aftale desangående med selskabet Equitalia Giustizia s.p.a) et betalingspåkrav indeholdende de oplysninger, der er nødvendige for, at den pågældende kan betale den faste afgift, jf. artikel 248 i dekret nr. 115/2002.

Såfremt enten kopieringsgebyret eller det i artikel 30 i dekret nr. 115/2002 fastsatte beløb ikke betales, kan retten afvise at modtage processkriftet, jf. artikel 285 i dekret nr. 115/2002).

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvis betalingen foretages i Italien: ved hjælp af girokort, model F23 (c/c postale, Mod. F23), eller stempelmærker (bolli), der kan købes i kiosker eller andre autoriserede salgssteder.

Hvis betalingen foretages i udlandet: Bankoverførsel (bonifico bancario)

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Når betalingen er foretaget, fremlægges kvitteringen for retten.

Sidste opdatering: 18/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.