Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure

Malta

Indholdet er leveret af
Malta
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

Inden for rammerne af denne procedure skal følgende afgifter betales:

Tarif A i den anden tabel i den sekundære lovgivning nr. 380.01 om regler for mindre krav.

Artikel 2 i tarif B i kapitel 12 i Maltas love, lov om civil retspleje.

Administrationsomkostninger til rettens sekretariat kan ikke betales ad elektronisk vej.

Hvilke afgifter skal betales?

Formular A - anmodningsformular

Formular C - svarformular

Formular D - attest vedrørende en retsafgørelse, der er truffet inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure

Hvor meget skal jeg betale?

Formular A - anmodningsformular: 40,00 EUR til dommerkontoret og 7,20 EUR for at forkynde anmodningen for hver af de sagsøgte.

Formular C - svarformular: 25,00 EUR til dommerkontoret og 7,20 EUR for forkyndelsen.

Formular D - attest vedrørende en retsafgørelse, der er truffet inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure: 20,00 EUR til dommerkontoret

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Formularen vil først blive behandlet efter, at indbetalingen har fundet sted.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Retsafgifterne kan betales til følgende bankkonto:

Kontohavers navn:

MALTAS FINANSMINISTERIUM

IBAN-nummer (international bankkonto)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Nationalbankens reference

BANKKODE 01100

Kontonummer

40001EUR-CMG5-001-H

BIC-/SWIFT-kode

MALTMTMT

Bankens navn

MALTAS CENTRALBANK

Bankens adresse

CASTILLE-Pladsen

Valletta

ΜΑLTA

Valuta

EUR

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Fremvise en kvittering fra den bank, hvor transaktionen blev gennemført.

Sidste opdatering: 04/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.