Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

Indledning

De retsafgifter, der finder anvendelse i denne procedure, er følgende:

Tarif A i Second Schedule i afledt lovgivning 380.01, Small Claims Tribunal Rules.

Artikel 2 i tarif B i kapitel 12 i Maltas love, lov om organisation og civil retspleje.

Betaling af registreringsgebyrer kan ikke ske elektronisk.

Hvilke afgifter findes der?

Formular A — Anmeldelsesblanket

Formular C — Svarformular

Formular D — Attest vedrørende en retsafgørelse truffet i den europæiske småkravsprocedure

Hvor meget skal jeg betale?

Formular A — Anmeldelsesblanket: 40,00 EUR i registreringsgebyr og 7,20 EUR for hver meddelelse til sagsøgte

Formular C — Svarformular: 25,00 EUR i registreringsgebyr og 7,20 EUR for hver meddelelse

Formular D — Attest vedrørende en retsafgørelse truffet i den europæiske småkravsprocedure: 20,00 EUR i registreringsgebyr

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Formularen vil først blive behandlet, når betalingen er sket.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Du kan indbetale retsafgifterne på følgende bankkonto:

Kontohavers navn

AGENTURET FOR RETSADMINISTRATION

IBAN (International Bank Account, International Bankkonto)

MT94VALL22013000000050011428265

Nationalbankkode

SORTERINGSKODE 22013

Kontonummer

50011428265

BIC-/SWIFT-kode

VALLMTMT

Instituttets navn

BANK OF VALLETTA

Bankens adresse

VALLETTA BRANCH
REPUBLIC STREET
VALLETTA

Kontoens valuta

EURO

Hvad skal jeg gøre efter betaling?

Du skal fremvise den kvittering, der er udstedt af den bank, hvorigennem transaktionen blev gennemført.

Sidste opdatering: 05/10/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.