Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige

Indledning

Hvilke afgifter skal betales?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

”Der skal betales en retsafgift af nedennævnte størrelse, når nogen anlægger en af følgende sager:

Kategori A …900 SEK (1) /…/ sager, der gennemføres på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure". (Bilag til bekendtgørelse (1987:452) om afgifter ved de almindelige domstole).

Retsafgiften (ansökningsavgiften) skal betales til den ret, som anmodningen indgives til. Det er for tiden ikke mulighed for at betale afgiften elektronisk via en hjemmeside.

Beløbet gælder fra og med den 1. Juli 2014.

Hvilke afgifter skal betales?

Inden for rammerne af småkravsproceduren skal der kun betales en afgift, når anmodningen indgives til retten. Det skal ikke betales yderligere afgifter under sagen, heller ikke i forbindelse med processuelle skridt.

Hvor meget skal jeg betale?

Det samlede beløb, der skal betales i retsafgift, er 900 SEK pr. 1. juli 2014.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvis du ikke betaler retsafgiften, efter at du er blevet opfordret hertil, afviser retten sagen, og din anmodning vil således ikke blive behandlet. Det er muligt at indgive en ny anmodning vedrørende samme sag efter en afvisning.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Du kan betale retsafgiften i forbindelse med anmodningen ved hjælp af en elektronisk betalingsservice.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Når betalingen er gennemført, behøver du ikke foretage dig yderligere, og der skal som regel ikke forevises en kvittering. Retten sammenholder indbetalingerne med de anmodninger, der indgivet til retten. For at dette kan lade sig gøre, skal du anføre dit og modpartens fulde navn, når indbetalingen foretages. Gem altid kvitteringen, som om fornødent kan bruges til at efterspore en betaling.

Sidste opdatering: 05/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.