Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: ισπανικάαγγλικάγαλλικάρουμανικά
Swipe to change

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Για την άσκηση σε δικαστήριο της Εσθονίας αγωγής με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών επιβάλλεται το ίδιο δημόσιο τέλος με αυτό που επιβάλλεται για την άσκηση αντίστοιχης εθνικής αγωγής. Τα δημόσια τέλη και τα λοιπά διαδικαστικά έξοδα διέπονται από τον κώδικα πολιτικής δικονομίας και τον νόμο περί δημοσίων τελών. Τα δημόσια τέλη και τα διαδικαστικά έξοδα που πρέπει να καταβληθούν στο δικαστήριο μπορούν να πληρωθούν μόνο με τραπεζικό έμβασμα.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Κατά την υποβολή της αγωγής σας, θα χρειαστεί να καταβάλετε δημόσιο τέλος για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

Πόσο θα πληρώσω;

Για την άσκηση σε δικαστήριο της Εσθονίας αγωγής με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών επιβάλλεται το ίδιο δημόσιο τέλος με αυτό που επιβάλλεται για την άσκηση αντίστοιχης εθνικής αγωγής. Το ύψος του δημόσιου τέλους εξαρτάται από το ύψος του χρηματικού ποσού του οποίου ζητείται η επιδίκαση. Για παράδειγμα, για αξίωση ύψους 500 EUR θα χρειαστεί να πληρώσετε δημόσιο τέλος 100 EUR, για αξίωση ύψους 1.000 EUR θα χρειαστεί να πληρώσετε δημόσιο τέλος 175 EUR, για αξίωση ύψους 1.500 EUR θα χρειαστεί να πληρώσετε δημόσιο τέλος 200 EUR και για αξίωση ύψους 2.000 EUR θα χρειαστεί να πληρώσετε δημόσιο τέλος 225 EUR.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Το δημόσιο τέλος πρέπει να πληρωθεί προκαταβολικά κατά την υποβολή της αγωγής. Αν δεν έχετε πληρώσει το δημόσιο τέλος, το δικαστήριο θα σας δώσει τη δυνατότητα να το πληρώσετε εντός προθεσμίας που θα ορίσει. Αν δεν πληρώσετε το δημόσιο τέλος εντός της εν λόγω προθεσμίας, το δικαστήριο θα απορρίψει την αγωγή σας.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τα δημόσια τέλη μπορούν να πληρωθούν μόνο με τραπεζικό έμβασμα. Πιστωτικές κάρτες δεν γίνονται δεκτές. Για όλες τις πληρωμές προς δικαστήρια, δικαιούχος της πληρωμής είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Αν πληρώσετε το δημόσιο τέλος προκαταβολικά, πρέπει να αναφέρετε με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στο πεδίο που παρέχεται για τη συμπλήρωση επεξηγήσεων τη διαδικασία για την οποία πληρώνετε το τέλος. Αν πληρώσετε το τέλος μέσω δικτυακής πύλης, π.χ. μέσω της δικτυακής πύλης εγγραφής εταιρειών ή της δημόσιας δικτυακής πύλης ηλεκτρονικών φακέλων (e-toimik), η πληρωμή λαμβάνει πάντοτε έναν μοναδικό αριθμό αναφοράς που συνδέεται με τη συγκεκριμένη αγωγή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς για την καταβολή των δημόσιων τελών και τους αριθμούς αναφοράς των δικαστηρίων διατίθενται στον  δικτυακό τόπο των δικαστηρίων της Εσθονίας.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Πρέπει να υποβάλετε στο δικαστήριο τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την καταβολή του δημόσιου τέλους, ώστε το δικαστήριο να μπορέσει να επαληθεύσει την είσπραξή του. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής: το όνομα του προσώπου που κατέβαλε το δημόσιο τέλος, τα στοιχεία της τράπεζας και του λογαριασμού στον οποίο καταβλήθηκε το δημόσιο τέλος, το καταβληθέν ποσό και η ημερομηνία της καταβολής. Το δικαστήριο μπορεί να επαληθεύσει ηλεκτρονικά την είσπραξη της πληρωμής, δηλαδή δεν χρειάζεται να υποβάλετε την απόδειξη που πιστοποιεί την πληρωμή του δημόσιου τέλους. Ωστόσο, αν υπάρξει ανάγκη, το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει την εν λόγω απόδειξη.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/01/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.