Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Τα δικαστικά έξοδα της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών ρυθμίζονται από τον νόμο περί δικαστικών εξόδων (Gerichtskostengesetz — GKG).

Τα δικαστικά έξοδα επιβάλλονται από το δικαστήριο με την έκδοση χρεωστικού σημειώματος δικαστικών εξόδων. Τα έξοδα καθίστανται πληρωτέα με την κατάθεση του εισαγωγικού της δίκης εγγράφου, πλην όμως η συνέχιση της διαδικασίας δεν εξαρτάται από την καταβολή των εξόδων.

Για την καταβολή των εξόδων ευθύνεται, πέραν του ενάγοντος, και κάθε πρόσωπο το οποίο τυχόν διατάχθηκε από το δικαστήριο να καταβάλει τα έξοδα, καθώς και κάθε πρόσωπο το οποίο τυχόν ανέλαβε την καταβολή τους στο πλαίσιο συμβιβασμού.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Το ακριβές ποσό των τελών καθορίζεται σε παράρτημα του νόμου περί δικαστικών εξόδων (Kostenverzeichnis — KV-GKG). Στο σημείο 1210 του KV-GKG προβλέπεται για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών η επιβολή τέλους με συντελεστή 3,0. Σε περίπτωση πρόωρης περάτωσης της διαδικασίας, ο εν λόγω συντελεστής μειώνεται στο 1,0 (σημείο 1211 του KV-GKG).

Για το ύψος του τέλους κρίσιμη είναι η αξία της διαφοράς, η οποία κατά κανόνα ταυτίζεται με το ύψος της προβαλλόμενης αξίωσης.

Πόσο θα πληρώσω;

Βάσει των παραπάνω, προκύπτουν τέλη ως εξής:

Αξία έως
EUR

Συντελεστής 3,0
EUR

Συντελεστής 1,0
EUR

500,00

105,00

35,00

1.000,00

159,0

53,00

1.500,00

213,00

71,00

2.000,00

267,00

89,00

Πέραν των τελών, κατά περίπτωση πρέπει να καταβληθούν επίσης οι δαπάνες που τυχόν έχουν προκύψει, π.χ. για επιδόσεις, μάρτυρες, εμπειρογνώμονες και διερμηνείς.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Σε περίπτωση μη πληρωμής των δικαστικών εξόδων, τα δικαστικά ταμεία λαμβάνουν μέτρα για την αναγκαστική είσπραξή τους.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με έμβασμα στον λογαριασμό που αναγράφεται στο χρεωστικό σημείωμα. Συναφώς, πρέπει να αναφερθεί ο αριθμός της υπόθεσης.

α) Με τραπεζικό έμβασμα

Πληρωμή με έμβασμα είναι δυνατή.

β) Με πιστωτική κάρτα

Πληρωμή με πιστωτική κάρτα δεν είναι δυνατή.

γ) Με άμεση χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού σας

Πληρωμή με άμεση χρέωση τραπεζικού λογαριασμού (είσπραξη από τραπεζικό λογαριασμό) δεν είναι δυνατή.

δ) Άλλος τρόπος πληρωμής (να προσδιοριστεί)

Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι πληρωμής.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Η συνέχιση της διαδικασίας δεν εξαρτάται από την πραγματοποίηση της πληρωμής.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.