Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Εισαγωγή

Τα τέλη της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών καθορίζονται στον νόμο περί δικαστικών εξόδων (Gerichtskostengesetz — GKG).

Το δικαστήριο ζητεί την καταβολή των τελών με την έκδοση χρεωστικού σημειώματος. Τα τέλη καθίστανται πληρωτέα μόλις υποβληθεί στο δικαστήριο το αίτημα για τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Η διαδικασία συνεχίζεται ακόμη και αν τα έξοδα δεν έχουν καταβληθεί τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Καταρχήν, τα έξοδα πρέπει να καταβάλλονται από τον ενάγοντα. Μετά το πέρας της διαδικασίας τα τέλη πρέπει να καταβάλλονται από κάθε πρόσωπο το οποίο διατάχθηκε από το δικαστήριο να τα καταβάλει ή ανέλαβε την καταβολή τους στο πλαίσιο συμβιβασμού.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Το ακριβές ποσό των τελών καθορίζεται στον κατάλογο εξόδων, που αποτελεί παράρτημα του νόμου περί δικαστικών εξόδων (Kostenverzeichnis — KV GKG). Στο σημείο 1210 του KV GKG προβλέπεται για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών η επιβολή τέλους με συντελεστή 3,0. Σε περίπτωση πρόωρης περάτωσης της διαδικασίας, ο εν λόγω συντελεστής μειώνεται στο 1,0 (σημείο 1211 του KV GKG).

Καθοριστικό παράγοντα για το ύψος των τελών αποτελεί η αξία της διαφοράς, η οποία κατά κανόνα ταυτίζεται με το ύψος της ασκούμενης αξίωσης.

Πόσο θα πληρώσω;

Βάσει των παραπάνω, προκύπτουν τέλη ως εξής:

Αξία έως
EUR

Συντελεστής 3,0
EUR

Συντελεστής 1,0
EUR

500,00

114,00

38,00

1 000,00

174,00

58,00

1 500,00

234,00

78,00

2 000,00

294,00

98,00

Πέραν των τελών, κατά περίπτωση πρέπει να καταβληθούν επίσης οι δαπάνες που τυχόν έχουν προκύψει, π.χ. για επιδόσεις ή κοινοποιήσεις, μάρτυρες, πραγματογνώμονες και διερμηνείς.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Σε περίπτωση μη καταβολής των δικαστικών εξόδων, το δικαστήριο προχωρεί σε αναγκαστική είσπραξή τους.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί με έμβασμα στον λογαριασμό που αναγράφεται στο χρεωστικό σημείωμα. Συναφώς, πρέπει να αναφερθεί ο αριθμός του φακέλου.

Πληρωμή με πιστωτική κάρτα δεν είναι δυνατή. Το δικαστήριο δεν μπορεί επίσης να εισπράξει τα τέλη από τον τραπεζικό λογαριασμό του ενάγοντος.

Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι πληρωμής.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Η διαδικασία συνεχίζεται ακόμη και αν δεν καταβληθούν τα τέλη. Το δικαστήριο εξετάζει το αίτημα μόλις αυτό παραληφθεί.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/06/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.