Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών

Λουξεµβούργο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

Τι τέλη επιβάλλονται;

Δεν επιβάλλεται πάγιο δικαστικό τέλος για την εισαγωγή διαφοράς ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου (που αποκαλείται προσφυγή στο πολιτικό δικαστήριο) άλλο από την αμοιβή του δικαστικού επιμελητή και του δικηγόρου. Καταρχήν, δεν επιβάλλονται δικαστικά έξοδα σε επίπεδο πολιτικού δικαστηρίου. Μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης, ενδέχεται να προκύψουν μεταγενέστερα έξοδα για την εκτέλεση της απόφασης και κατόπιν αιτήματος του νικήσαντος διαδίκου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/02/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.