Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Τα τέλη που ισχύουν για τη συγκεκριμένη διαδικασία είναι τα εξής:

Τέλος Α του δεύτερου πίνακα της παράγωγης νομοθεσίας 380.01 (Leġislazzjoni Sussidjarja 380.01), Κανόνες σχετικά με το Δικαστήριο Μικροδιαφορών (Regoli dwar Tribunal Għal Talbiet Zgħar).

Άρθρο 2, τέλος Β του κεφαλαίου 12 της Νομοθεσίας της Μάλτας, Κώδικας Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας (Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili)

Η καταβολή του τέλους γραμματείας δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Έντυπο A — Έντυπο αίτησης

Έντυπο Ċ — Έντυπο απάντησης

Έντυπο D — Πιστοποιητικό για απόφαση που εκδόθηκε στο πλαίσιο ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών

Πόσο θα πληρώσω;

Έντυπο A — Έντυπο αίτησης 40,00 ευρώ τέλος γραμματείας και 7,20 ευρώ για την κοινοποίηση σε κάθε εναγόμενο.

Έντυπο Ċ — Έντυπο απάντησης 25,00 ευρώ τέλος γραμματείας και 7,20 ευρώ τέλη κοινοποίησης

Έντυπο D — Πιστοποιητικό για απόφαση που εκδόθηκε στο πλαίσιο ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών 20,00 ευρώ τέλος γραμματείας

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Δεν θα γίνει επεξεργασία του εντύπου προκειμένου να καταβληθεί η πληρωμή,

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τα δικαστικά τέλη μπορούν να καταβληθούν με έμβασμα στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

Όνομα κατόχου λογαριασμού

CASHIER MALTA GOVERNMENT

IBAN (Διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Εθνικός κωδικός τράπεζας

SORT CODE 01100

Αριθμός λογαριασμού

40001EUR-CMG5-001-H

Κωδικός BIC/SWIFT

MALTMTMT

Τράπεζα

CENTRAL BANK OF MALTA

Διεύθυνση της τράπεζας

CASTILLE PLACE

VALLETTA

MALTA

Νόμισμα του λογαριασμού

ΕΥΡΩ

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Να προσκομίσετε την απόδειξη που θα σας δώσει η τράπεζα μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.