Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Τα τέλη που ισχύουν για τη συγκεκριμένη διαδικασία είναι τα εξής:

Τέλος Α του δεύτερου πίνακα της παράγωγης νομοθεσίας 380.01 (Leġislazzjoni Sussidjarja 380.01), Κανόνες σχετικά με το Δικαστήριο Μικροδιαφορών (Regoli dwar Tribunal Għal Talbiet Zgħar).

Άρθρο 2, τέλος Β του κεφαλαίου 12 της Νομοθεσίας της Μάλτας, Κώδικας Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας (Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili)

Η καταβολή του τέλους γραμματείας δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Έντυπο A — Έντυπο αίτησης

Έντυπο Ċ — Έντυπο απάντησης

Έντυπο D — Πιστοποιητικό για απόφαση που εκδόθηκε στο πλαίσιο ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών

Πόσο θα πληρώσω;

Έντυπο A — Έντυπο αίτησης 40,00 ευρώ τέλος γραμματείας και 7,20 ευρώ για την κοινοποίηση σε κάθε εναγόμενο.

Έντυπο Ċ — Έντυπο απάντησης 25,00 ευρώ τέλος γραμματείας και 7,20 ευρώ τέλη κοινοποίησης

Έντυπο D — Πιστοποιητικό για απόφαση που εκδόθηκε στο πλαίσιο ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών 20,00 ευρώ τέλος γραμματείας

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Δεν θα γίνει επεξεργασία του εντύπου προκειμένου να καταβληθεί η πληρωμή,

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τα δικαστικά τέλη μπορούν να καταβληθούν με έμβασμα στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

Όνομα κατόχου λογαριασμού

CASHIER MALTA GOVERNMENT

IBAN (Διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Εθνικός κωδικός τράπεζας

SORT CODE 01100

Αριθμός λογαριασμού

40001EUR-CMG5-001-H

Κωδικός BIC/SWIFT

MALTMTMT

Τράπεζα

CENTRAL BANK OF MALTA

Διεύθυνση της τράπεζας

CASTILLE PLACE

VALLETTA

MALTA

Νόμισμα του λογαριασμού

ΕΥΡΩ

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Να προσκομίσετε την απόδειξη που θα σας δώσει η τράπεζα μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.