Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega

Leidke Euroopa väiksemate nõuete menetluse kasutamise korral igas liikmesriigis kogu teave tasude, võimalike maksmisviiside, maksejärgsete tegevuste jms kohta.

Kas teil on kavas kasutada Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlust? Kui jah, siis pöörake tähelepanu kehtivatele menetluskuludele. Teabe kulude, maksevõimaluste, maksejärgsete meetmete jms kohta leiate, valides mujal sellel lehel loetletud asjakohase riigilipu.

Viimati uuendatud: 07/07/2023

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.