Tämän sivun alkukielistä versiota viro on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: espanjaenglantiranskaromania.
Swipe to change

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut

Viro

Sisällön tuottaja:
Viro
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Kun Viron tuomioistuimelle esitetään hakemus eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä, siitä peritään samansuuruinen valtion käsittelymaksu kuin kansallisessa menettelyssä. Valtion käsittelymaksusta ja muista oikeudenkäyntikuluista säädetään siviiliprosessilaissa ja valtion käsittelymaksusta annetussa laissa. Valtion käsittelymaksu ja tuomioistuimelle maksettavat oikeudenkäyntikulut maksetaan tilisiirtona.

Mitä kuluja peritään?

Hakemuksen esittämisen yhteydessä peritään oikeudenkäyntikuluna valtion käsittelymaksu.

Mikä on kulujen suuruus?

Kun Viron tuomioistuimelle esitetään hakemus eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä, siitä peritään samansuuruinen valtion käsittelymaksu kuin kansallisessa menettelyssä. Sen suuruus riippuu rahamääräisestä saatavasta. Esimerkiksi, jos hakemus koskee 500 euron vaatimusta, siitä peritään valtion käsittelymaksuna 100 euroa, 1 000 euron vaatimuksesta 175 euroa, 1 500 euron vaatimuksesta 200 euroa ja 2 000 euron vaatimuksesta 225 euroa.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Valtion käsittelymaksu on maksettava etukäteen. Jos käsittelymaksua ei ole suoritettu, tuomioistuin voi vahvistaa hakijalle määräajan sen maksamiseksi. Jos maksua ei suoriteta määräpäivään mennessä, tuomioistuin ei ota hakemusta käsiteltäväksi.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Valtion käsittelymaksu maksetaan tilisiirtona. Luottokorttimaksu ei ole sallittu. Kaikissa tuomioistuimelle suoritettavissa maksuissa saajana on valtiovarainministeriö.

Jos valtion käsittelymaksu maksetaan etukäteen, tilisiirron viestikenttään on mahdollisuuksien mukaan merkittävä, mihin toimeen käsittelymaksu liittyy. Jos valtion käsittelymaksu maksetaan portaalissa (esim. yrittäjäportaalissa tai e-toimik-portaalissa), sille annetaan aina hakemukseen liittyvä yksilöllinen viitenumero.

Lisätietoa valtion käsittelymaksua varten tarkoitetuista pankkitileistä ja tuomioistuinten viitenumeroista saa tuomioistuinten verkkosivustolta.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Tuomioistuimelle on esitettävä tarkistusta varten tiedot valtion käsittelymaksun maksamisesta. Näitä tietoja ovat maksajan nimi, pankki ja tili, jolle maksu suoritettiin, maksettu summa ja maksupäivä. Koska tuomioistuin tarkistaa maksun siirtymisen sähköisesti, maksumääräystä ei ole tarpeen esittää. Tuomioistuin voi kuitenkin tarvittaessa vaatia sitä.

Päivitetty viimeksi: 24/01/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.