Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut

Saksa

Sisällön tuottaja:
Saksa
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä perittäviin maksuihin sovelletaan oikeudenkäyntikuluja koskevaa lakia (Gerichtskostengesetz, GKG).

Tuomioistuin antaa oikeudenkäyntikuluista laskun. Maksut erääntyvät, kun menettelyn aloittamista koskeva hakemus on jätetty. Menettelyn eteneminen ei kuitenkaan riipu maksun suorittamisesta.

Hakijan lisäksi kuluista vastaa myös se, jonka tuomioistuin määrää niistä vastaamaan, tai se, joka sovittelussa ottaa vastatakseen niistä.

Mitä kuluja peritään?

Maksuista säädetään oikeudenkäyntikuluja koskevaan lakiin liitetyssä oikeuskulutaulukossa (Kostenverzeichnis – KV-GKG). Taulukon kohdassa 1210 määrätään eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn maksutasoksi 3,0. Jos menettely päätetään ennenaikaisesti, sovelletaan alennettua maksutasoa 1,0 (taulukon kohta 1211).

Suuruuden määräytymisperusteena on riita-asian arvo, joka on yleensä sama kuin vaatimuksen määrä.

Mikä on kulujen suuruus?

Maksut ovat seuraavat:

Arvo enintään

maksutaso 3,0

maksutaso 1,0

500,00

105,00

35,00

1 000,00

159,0

53,00

1 500,00

213,00

71,00

2 000,00

267,00

89,00

Oikeudenkäyntikulujen lisäksi on maksettava myös muut aiheutuvat kulut, kuten tiedoksiannosta, todistajien käytöstä, asiantuntijalausunnoista ja tulkkauksesta aiheutuvat kulut.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Tuomioistuimen kassa perii maksamattomat oikeudenkäyntikulut pakkokeinoin.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Maksu voidaan suorittaa pankkisiirtona laskussa ilmoitetulle tilille. Viitenumero on ilmoitettava.

a) Pankkisiirto

Pankkisiirto on mahdollinen.

b) Luottokortti

Luottokorttimaksu ei ole mahdollinen.

c) Suoraveloitus pankkitililtä

Suoraveloitus ei ole mahdollinen.

d) Muu maksutapa (täsmennettävä):

Muita maksutapoja ei ole.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Menettelyn eteneminen ei riipu maksun suorittamisesta.

Päivitetty viimeksi: 05/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.