Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka

Johdanto

Mitä maksuja sovelletaan?

Kuinka paljon minun on maksettava?

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Mitä minun on tehtävä maksujen suorittamisen jälkeen?

Johdanto

Eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn päätarkoituksena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa vähäisiä vaatimuksia koskevia oikeuskäsittelyjä valtioiden rajat ylittävissä asioissa Euroopan unionissa ja samalla vähentää näihin jäsenvaltioiden välisiin menettelyihin liittyviä kustannuksia.

Mitä maksuja sovelletaan?

Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä käsiteltävän kanteen nostaminen tuomioistuimessa edellyttää oikeudenkäyntimaksujen suorittamista. Maksujen määrä vastaa (pientä) prosenttiosuutta kantajan vaatimasta summasta. Maksut suoritetaan kanteen nostamisen yhteydessä.

Kuinka paljon minun on maksettava?

Tuomioistuin määrittää maksettavan summan, joka on oikeassa suhteessa kantajan vaatimaan korvaukseen. Jos kantajan vaatima korvaus on esimerkiksi 5 000 euroa, oikeudenkäyntimaksujen määrä on noin 65 euroa.

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Jos oikeudenkäyntimaksuja ei suoriteta ajoissa, tuomioistuin voi harkintansa mukaan joko a) asettaa kantajalle määräajan, jonka kuluessa tämän on toimitettava tosite maksun suorittamisesta tai b) hylätä kanteen.

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Oikeudenkäyntimaksut suoritetaan tavallisesti käteismaksuna valtionkonttorissa. Tuomioistuinten oikeusvirkamiehet voivat selittää maksumenettelyn asianosaisille. Oikeudenkäyntimaksuja ei voi (toistaiseksi) suorittaa luottokortilla tai pankkisiirron avulla.

Mitä minun on tehtävä maksujen suorittamisen jälkeen?

Valtionkonttorin myöntämä tosite oikeudenkäyntimaksujen suorittamisesta liitetään kanteen asiakirja-aineistoon.

Päivitetty viimeksi: 12/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.