Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Inleiding

De Europese procedure voor geringe vorderingen is er vooral op gericht de grensoverschrijdende procesvoering over geringe vorderingen in de Europese Unie te vereenvoudigen en te bespoedigen, en de kosten van deze procedure tussen de lidstaten te verminderen.

Wat zijn de geldende tarieven?

Om bij het gerecht een vordering in te stellen die conform de Europese procedure voor geringe vorderingen zal worden behandeld, moeten de gerechtskosten worden betaald, die overeenkomen met een (klein) percentage van het door de eiser gevorderde bedrag. De gerechtskosten moeten bij het instellen van de vordering worden betaald.

Hoeveel moet ik betalen?

Het desbetreffende bedrag wordt vastgesteld door het gerecht en staat in verhouding tot het door de eiser gevorderde bedrag. Als de eiser bijvoorbeeld een bedrag van 5 000 EUR vordert, zullen de gerechtskosten ongeveer 65 EUR bedragen.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Als de gerechtskosten niet op tijd worden betaald, heeft het gerecht de vrijheid om (a) een termijn te bepalen waarbinnen de eiser het desbetreffende bewijs van betaling van de gerechtskosten moet verstrekken, dan wel om (b) de vordering af te wijzen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De gerechtskosten worden gewoonlijk contant betaald op een aangewezen plaats van betaling. De griffiers kunnen belanghebbenden toelichting geven bij de betalingsprocedure. Het is (vooralsnog) niet mogelijk om de gerechtskosten per creditcard of via een bankrekening te betalen.

Wat moet ik na de betaling doen?

Het op de plaats van betaling verstrekte bewijs van betaling van de gerechtskosten wordt samen met de vordering bij het zaakdossier gevoegd.

Laatste update: 12/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.