Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut

Irlanti

Sisällön tuottaja:
Irlanti

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Säädöksen nro 22/2014 osa 9 viittaa sellaisista asiakirjoista perittäviin maksuihin, jotka koskevat vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä. Säädöksen nro 22/2014 osa 2 viittaa alemman oikeusasteen tuomioistuimen (District Court) siviilioikeudellisista menettelyistä perittäviin maksuihin, jotka koskevat molempia menettelyjä.

Courts Services Online tarjoaa verkkopalveluja, joilla voi luoda, tarkastella, maksaa ja jatkokäsitellä vaatimuksia (myös vähäisiä vaatimuksia) tilin luomisen jälkeen. Järjestelmä on kaikkien yksityishenkilöiden ja lakiasiaintoimistojen käytettävissä.

Mitä kuluja peritään?

Vähäisiä vaatimuksia koskevien hakemusten yhteydessä peritään maksu seuraavien asiakirjojen jättämisestä kirjaajalle (Small Claims Registrar):

  1. Jätettäessä ensimmäistä hakemusta.
  2. Jätettäessä riitauttamishakemus vastavaatimuksella (Notice of Dispute with a Counterclaim).
  3. *** Jätettäessä hakemus tuomion hylkäämiseksi.
  4. *** Jätettäessä muutoksenhakuilmoitus Circuit Court -tuomioistuimelle.
  5. *** Jätettäessä haaste saapua todistamaan suullisesti (Subpoena Ad Testificandum) tai esittämään todisteita (Duces Tecum).

*** Näitä asiakirjoja ei mainita säädöksen nro 22/2014 osassa 9, mutta ne mainitaan säädöksen nro 22/2014 osassa 2.

Mikä on kulujen suuruus?

Asia

(1)

Maksu

(2)

Leimattava asiakirja

(3)

Hakemuksen jättäminen kirjaajalle (Small Claims Registrar)

25,00 €

Hakemus tai maksutodistus

Riitauttamishakemus vastavaatimuksella (Notice of Dispute with a Counterclaim)

25,00 €

Hakemus tai maksutodistus

Hakemus tuomion hylkäämiseksi

15,00 €

Hakemus tai maksutodistus

Muutoksenhakuilmoitus Circuit Court -tuomioistuimelle

25,00 €

Ilmoitus tai maksutodistus

Haaste saapua todistamaan suullisesti (Subpoena Ad Testificandum) tai esittämään todisteita (Duces Tecum)

15,00 €

Alkuperäinen haaste

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Jos maksua ei suoriteta hakemuksen yhteydessä, asiakirja palautetaan hakijalle ja hakijaa pyydetään suorittamaan maksu.

Jos riitauttamishakemuksesta vastavaatimuksella ei suoriteta maksua, asiakirjan perusteella arvioidaan, onko hakijan vastavaatimus pätevä. Jos vastaus on KYLLÄ, asiakirja palautetaan hakijalle ja hakijaa pyydetään suorittamaan maksu. Jos vastaus on EI, asiakirja palautetaan hakijalle ja hakijalle selitetään, miksi vastavaatimus ei ole pätevä. Hakijalle annetaan uusi riitauttamishakemuslomake täytettäväksi ja palautettavaksi kirjaajalle.

Jos hakemuksesta tuomion hylkäämiseksi ei suoriteta maksua määräajassa, tuomioistuimen puheenjohtajalle ilmoitetaan siitä tuomion toimeenpanopäivänä. Haastemiehelle (Sheriff) voidaan antaa määräys panna alkuperäinen tuomio täytäntöön yksipuolisesti.

Jos muutoksenhakuilmoituksesta Circuit Court -tuomioistuimelle ei suoriteta maksua, asiakirjoja ei toimiteta Circuit Court -tuomioistuimeen. Haastemiehelle voidaan antaa määräys panna tuomioistuimen alkuperäinen päätös täytäntöön.

Jos haasteesta saapua todistamaan suullisesti tai esittämään todisteita ei suoriteta maksua, haaste mitätöidään.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Maksut voi suorittaa minkä tahansa Disctrict Court -tuomioistuimen kansliassa (Stamping Office) seuraavilla tavoilla:

Käteisellä tai päävirkailijalle (Chief Clerk) osoitetulla sekillä/postiosoituksella/pankkisekillä

Maksut voi suorittaa myös lähettämällä päävirkailijalle osoitetun sekin/postiosoituksen/pankkisekin asianomaisen tuomioistuimen kansliaan.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Kun maksu suoritetaan kansliassa, tuomioistuin säilyttää virkailijalta saadun kuitin ja antaa leimatun asiakirjan / leimatut asiakirjat kirjaajalle talletettavaksi.

Kun maksu lähetetään päävirkailijalle osoitettuna sekkinä, pankkiosoituksena tai pankkisekkinä, maksajan tulee säilyttää siitä valokopio sekä alkuperäinen postituskuitti. Tämä on tarpeen sen varalta, että tuomioistuin vaatii todisteen maksusta.

Kun vähäisiä vaatimuksia käsittelevä osasto (Small Claims Office) saa maksun asiakirjasta, kyseinen asiakirja leimataan ja kuitti maksusta talletetaan.

Päivitetty viimeksi: 18/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.