Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut

Italia

Sisällön tuottaja:
Italia

Johdanto

Mitä maksuja peritään?

ikä on maksujen määrä?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntimaksuja ei suoriteta ajoissa?

Kuinka oikeudenkäyntimaksut suoritetaan?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Oikeudenkäyntikuluista säädetään oikeudenkäyntikuluja koskevista säännöistä ja määräyksistä 30. toukokuuta 2002 annetussa presidentin asetuksessa nro 115/2002.

Mitä maksuja peritään?

Siviilioikeudenkäynnissä kukin osapuoli vastaa omiin asiakirjoihinsa liittyvistä kuluista sekä oikeudenkäynnin kannalta välttämättömistä asiakirjoista aiheutuvista kuluista, kun ne lankeavat osapuolen vastuulle lain nojalla tai tuomarin määräyksestä (presidentin asetuksen nro 115/2002 8 §).

Siviilioikeudenkäyntien kuluja ovat

  • vakiomääräinen maksu (contributo unificato)
  • tiedoksiantokulut
  • jäljennösmaksut.

Mikä on maksujen määrä?

Vakiomääräiset maksut on vahvistettu presidentin asetuksen nro 115/2002 13 §:ssä ja viran puolesta pyydettäviä tiedoksiantoja koskeva kiinteämääräinen ennakkomaksu asetuksen 30 §:ssä.

Jäljennösmaksuista säädetään edellä mainitun presidentin asetuksen 267 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä, ja niitä koskevat taulukot on esitetty asetuksen liitteissä 6, 7 ja 8.

Rauhantuomarista annetun lain nro 374/1991 46 §:n mukaisesti päätöksiin ja toimenpiteisiin 1 033 euroon saakka sovelletaan ainoastaan vakiomääräistä maksua.

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntimaksuja ei suoriteta ajoissa?

Jos maksua ei ole suoritettu, tuomioistuimen kirjaamo tai perinnästä vastaava yhtiö (sopimusyhtiö: Equitalia Giustizia s.p.a) lähettää maksukehotuksen, joka sisältää ohjeet vakiomääräisen maksun suorittamiseksi (presidentin asetuksen nro 115/2002 248 §).

Jos jäljennösmaksuja ja presidentin asetuksen nro 115/2002 30 §:ssä säädettyä ennakkomaksua ei ole suoritettu, kirjaamo voi kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa (mainitun asetuksen 285 §).

Kuinka oikeudenkäyntimaksut suoritetaan?

Maksun voi suorittaa Italiassa postisiirtotililtä, lomakkeella F23 tai tupakkakaupoista tai luvan saaneilta jälleenmyyjiltä saatavilla leimamerkeillä.

Maksun voi suorittaa ulkomailta pankkisiirtona.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Maksusta on toimitettava kuitti todisteeksi tuomioistuimen kirjaamoon.

Päivitetty viimeksi: 18/01/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.