Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut

Malta

Sisällön tuottaja:
Malta

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Kuinka paljon minun on maksettava?

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Mitä teen sen jälkeen kun maksu on suoritettu?

Johdanto

Tässä menettelyssä sovelletaan seuraavia maksuja:

Toissijainen lainsäädäntö 380.01, vähäisiä vaatimuksia käsittelevää tuomioistuinta koskevat säännöt (Tariff A of the Second Schedule of Subsidiary Legislation 380.01, Small Claims Tribunal Rules).

Maltan lait, riita-asioiden oikeudenkäyntijärjestystä koskevan lain 12 luku (Laws of Malta, Code of Organization and Civil Procedure, Art. 2 of Tariff B of Chapter 12)

Rekisterimaksua ei voida suorittaa sähköisesti.

Mitä kuluja peritään?

Lomake A – Vaatimuksen ilmoittamisessa käytettävä lomake (Claims Form)

Lomake C – Vastauslomake (Reply Form)

Lomake D – Todistus eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annetusta tuomiosta

Kuinka paljon minun on maksettava?

Lomake A – Vaatimuksen ilmoittamisessa käytettävä lomake (Claims Form): rekisterimaksu 40,00 euroa ja 7,20 euroa jokaisesta ilmoituksesta, joka toimitetaan vastaajalle.

Lomake C – Vastauslomake (Reply Form): rekisterimaksu 25,00 euroa ja 7,20 euroa jokaisesta ilmoituksesta

Lomake D – Todistus eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annetusta tuomiosta: rekisterimaksu 20,00 euroa

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Lomaketta ei käsitellä ennen maksun suorittamista.

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa seuraavalle pankkitilille:

Tilinhaltijan nimi

CASHIER MALTA GOVERNMENT

Kansainvälinen tilinumero (IBAN)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Kansallinen pankkitunnus

SORT CODE 01100

Tilinumero

40001EUR-CMG5-001-H

BIC/SWIFT-koodi

MALTMTMT

Pankin nimi

CENTRAL BANK OF MALTA

Pankin osoite

CASTILLE PLACE

VALLETTA

ΜΑLTA

Tilin valuutta

Euro

Mitä teen sen jälkeen kun maksu on suoritettu?

Esitä maksun välittäneen pankin antama kuitti.

Päivitetty viimeksi: 04/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.