Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut

Malta

Sisällön tuottaja:
Malta

Johdanto

Tässä menettelyssä sovelletaan seuraavia maksuja:

Toissijainen lainsäädäntö 380.01, vähäisiä vaatimuksia käsittelevää tuomioistuinta koskevat säännöt (Tariff A of the Second Schedule of Subsidiary Legislation 380.01, Small Claims Tribunal Rules).

Maltan lait, riita-asioiden oikeudenkäyntijärjestystä koskevan lain 12 luku (Laws of Malta, Code of Organization and Civil Procedure, Art. 2 of Tariff B of Chapter 12)

Rekisterimaksua ei voida suorittaa sähköisesti.

Mitä oikeuskuluja peritään?

Lomake A – Vaatimuksen ilmoittamisessa käytettävä lomake (Claims Form)

Lomake C – Vastauslomake (Reply Form)

Lomake D – Todistus eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annetusta tuomiosta

Kuinka paljon minun on maksettava?

Lomake A – Vaatimuksen ilmoittamisessa käytettävä lomake (Claims Form): rekisterimaksu 40,00 euroa ja 7,20 euroa jokaisesta ilmoituksesta, joka toimitetaan vastaajalle.

Lomake C – Vastauslomake (Reply Form): rekisterimaksu 25,00 euroa ja 7,20 euroa jokaisesta ilmoituksesta

Lomake D – Todistus eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annetusta tuomiosta: rekisterimaksu 20,00 euroa

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta ajoissa?

Lomaketta ei käsitellä ennen maksun suorittamista.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa seuraavalle pankkitilille:

Tilinomistajan nimi:

TUOMIOISTUINPALVELUJEN VIRASTO

IBAN (kansainvälinen tilinumero)

MT94VALL22013000000050011428265

Kansallinen pankkitunnus

SORT CODE 22013

Tilinumero

50011428265

BIC/SWIFT-koodi:

VALLMTMT

Pankin nimi

BANK OF VALLETTA

Pankin osoite

VALLETTA BRANCH
REPUBLIC STREET
VALLETTA

Tilin valuutta

EURO

Mitä teen sen jälkeen kun maksu on suoritettu?

Esitä maksun välittäneen pankin antama kuitti.

Päivitetty viimeksi: 05/10/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.